When Timbre Comes Apart er en animasjon av lydens spekter, hvor tilskueren/lytteren opplever en reise over/under/rundt musikken mens den spiller.

When Timbre Comes Apart