Artikkel publisert til ICMC 2008 i forbindelse med sensorbue-prosjektet i samarbeid med Norges Musikkhøgskole.