Verksteder for viderekomne brukere er en internasjonal orientert serie verksteder om aktuelle temaer innen kunst- og musikkteknologi der vi inviterer de ledende ekspertene på sine respektive områder. Så langt har vi hatt besøk av Curtis Roads (University of California Santa Barbara), David Pirró (ALMAT), Ernst Karel, Hanns Holger Rutz (ALMAT), Joseph Anderson (DXARTS, University of Washington) og Thibaut Carpentier (IRCAM). Neste verksted er med Diemo Schwarz (IRCAM).

Vi ønsker å tilby viderekomne kunst- og musikkteknologibrukere en rekke verksteder på et høyt internasjonalt nivå. Utgangspunktet er fordypning i det vi mener er de mest interessante områdene i vår tids kunst- og musikkteknologi. Dette kan være ting som for eksempel omsluttende lyd, feltopptak, kunstnerisk bruk av algoritmer, musikalsk signalbehandling, lydanalyse, lydsyntese og maskinlæring. Med dette utgangspunktet inviterer vi de fremste personene i de ulike fagfeltene.

Verkstedserien er et samarbeid mellom Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst) og BEK (Bergen senter for elektronisk kunst). Serien er støttet av Norsk kulturråd.


Neste verksted:

 

MuBu

2. – 6. desember 2019
Diemo Schwarz (IRCAM)
Lydbehandling med IRCAM MuBu.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

MuBu er et svært avansert verktøy for signalbehandling, analyse, maskinlæring og lydsyntese i Max. MuBu er blant de mest omfattende lydbhandlingsverktøyene som finnes i dag, og kan brukes i alt fra komposisjon, lyddesign, liveopptreden og improvisasjon til interaktive installasjoner og dans. Verkstedet vil inneholde en blanding av praktisk arbeid, veiledning og forelesninger.

Les mer om verkstedet her:

Verksted for avanserte brukere: MuBu med Diemo Schwarz


Tidligere verksteder:

 

Reality-based Audio

20. august – 7. september 2019
Eksperimentelt arbeide med dokumentariske lydopptak.
Sted: Struer, Danmark. Organisert av BEK (Bergen senter for elektronisk kunst).

I dette verkstedet ble det arbeidet med eksperimentelle dokumentariske lydopptak i Struer, Danmark. Dette resulterte i et nytt lydverk som ble presentert under lydkunstfestivalen Struer Tracks. Verkstedet tok for seg problemstillinger rundt «land use» for å belyse forandringer i landskapet som skjer på grunn av økende avhengighet av digital, global kommunikasjon.

Les mer om verkstedet her:

Reality-based Audio Workshop – Struer


 

Ambisonics

1. – 5. oktober 2018
Joseph Anderson, (DXARTS, University of Washington), Trond Lossius (BEK)
Avansert bruk av Ambisonics.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

I dette verkstedet fordypet vi oss i en av de mest sentrale teknikkene i forbindelse med omsluttende lyd; Ambisonics. Vi gikk inn på det teoretiske grunnlaget bak Ambisonics, lærte praktisk beherskelse av verktøyet, og så dessuten på hvordan man kan arbeide med rom i egen kunstnerisk praksis.

Les mer om verkstedet her:

Kurs for viderekomne del 5: Ambisonics med Joseph Anderson


 

Feltopptak for viderekomne

20. – 24. august 2018
Ernst Karel.
Verksted i virkelighetsbasert lydkomposisjon.
Sted: BEK (Bergen senter for elektronisk kunst).

I dette verkstedet om eksperimentell, virkelighetsbasert lydkomposisjon, fikk deltagerne muligheten til å utvikle og tenke sammen rundt lydverk som utforsker begreper og forestillinger om «sted». Det var likt fokus på opptakspraksis, lytting, utvelgelse og komposisjon. Verkstedet ble ledet av Ernst Karel. Karel arbeider med elektroakustisk musikk og eksperimentelle, virkelighetsbaserte lydverk for flerkanals installasjoner og performancer, og samarbeider med filmskapere og kunstnere om audiovisuelle arbeider. Fra 2006-2017 var han leder av Sensory Ethnography Lab ved Harvard University.

Les mer om verkstedet her:

Kurs i feltopptak for viderekomne


 

Thresholds of the Algorithmic

8. – 14. juni 2018
David Pirró (IEM) og Hanns Holger Rutz (ALMAT).
Verksted og utstilling om bruk av algoritmer i utviklingen av kunst.
Sted: Lydgalleriet, organisert av BEK (Bergen senter for elektronisk kunst).

I utstillingen og verkstedet Thresholds of the Algorithmic utforsket norske og internasjonale kunstnere hvordan algoritmer kunne brukes som verktøy, bindemiddel og formgiver i utviklingen av kunst. Verkstedet var en del av det østerrikske kunstneriske forskningsprosjektet Algorithms that Matter (ALMAT), og ble ledet av Hanns Holger Rutz og David Pirrò fra Institute of Electronic Music and Acoustics (IEM) på University of Music and Performing Arts i Graz.

Les mer om verkstedet her:

Thresholds of the Algorithmic


 

Mikrolyd

12. – 14. desember 2017
Curtis Roads (University of California Santa Barbara)
Verksted om mikrolyd med Curtis Roads.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

Curtis Roads er en av pionerene innen mikrolyd. Med mikrolyd mener vi en modell for arbeid med lyd der lyden reduseres til små lydpartikler. Dette finner vi i alt fra Iannis Xenakis musikk til lydbearbeidingsteknikker som granulær syntese. Vi arbeidet både med de kompositoriske og tekniske sidene ved mikrolyd.

Les mer om verkstedet her:

Kurs for viderekomne del 2: Mikrolyd med Curtis Roads


 

Omsluttende lyd med Spat

13. – 17. november 2017
Thibaut Carpentier (IRCAM)
Arbeid med omsluttende lyd i IRCAM Spat.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

Thibaut Carpentier arbeider ved Ircams team for akustiske og kognitive rom. Carpentier holdt et verksted i avansert arbeid med omsluttende lyd i programpakken Spat. Spat er en av de mest omfattende programpakkene for omsluttende lyd, og et svært kraftig verktøy. Vi gikk i dybden når det gjaldt programmering og signalbehandling for omsluttende lyd, samtidig som vi arbeidet med hvordan man kan bruke dette verktøyet kunstnerisk.

Les mer om verkstedet her:

Kurs for viderekomne del 1: Thibaut Carpentier og Spat