Som ressurssenter for nyskapende bruk av teknologi i musikk og kunst forvalter Notam hjelpemidler og kompetanse til disposisjon for kunst- og teknologiprosjekter.   

Foto: Matteo De Fina/ OCA. «Rapture» av Camille Norment
Foto: Henrik Beck/Ultimafestivalen