Breathing House II
Breathing House II er en stedsspesifikk installasjon av Ewa Jacobsson lagd til NORDISKA MUSIKKDAGER i Stockholm 11 oktober 2012. Midt på Slussen står det runde huset, som når Slussen bygdes på 60-tallet var en del av en fremtidsarkitektur og vision. Det er nå et forfallet hus, men fortsatt i bruk. Dette huset og stedet ville installasjonskunstneren Ewa Jacobsson jobbe med, og forvandle det til et BREATHING HOUSE i 8 timer. Rundt huset er det vann med fargetrafikk, Tbanestasjoner, bil-...

Ewa Jacobsson i studio

Ewa Jacobsson i studio
Lyd- og billedkunstner Ewa Jacobsson arbeider for tiden i Studio Nordheim med lydinstallasjonen “Breathinghouse II” som er en del av Nordiska Musikdagar 2012 i Stockholm og skal vises den 11.oktober! Jacobsson har presentert arbeider i utstillinger, performances, på konserter og i andre sammenhenger siden 1982. Tid er viktig for Jacobsson – verkene skjer nå, i virkeligheten – og kontrasten mellom bearbeidet og ubearbeidet materiale i hennes verker viser spennet mellom...
A Liar’s Map
Ewa Jacobssons lydinstallasjon problematiserer kunstprosessen og hvordan kunstens identitet blir til, i og utenfor institusjonen. Stillhet kan være provoserende. Det krever mot og overbevisning å snakke sakte. Ewa Jacobsson går ikke for det spektakulære som kunstform — i stedet velger hun seg en reflekterende rekonstruksjon av biter fra kulturens skraphaug. Hennes arbeid bygger på viktige tradisjoner som det ferdigbygde og den franske elektroakustiske skolen. Hennes følsomme lyd trekker...

The Happy Happy Leaves

The Happy Happy Leaves
Ewa Jacobsson arbeidet i løpet av våren og sommeren 2008 på NOTAM med lydverket The Happy Happy Leaves. Verket er en sangsyklus med syv sanger for sopran og konkret lyd, med tekster av Emily Dickinson. The Happy Happy Leaves skal fremføres som rent lydverk og CD-produksjon. I tillegg skal det lages en DVD-versjon av verket, komplett med en billedserie med bearbeidet foto. Denne delen av verket skal ferdigstilles i løpet av høsten 2008. ...

LE BONHEUR

LE BONHEUR
LE BONHEUR er en lydinstallasjon av Ewa Jacobsson med 2 lydkomposisjoner som ble vist under Odda-biennalen i Tyssedal i mai 2006. LE BONHEUR 1 ble spilt i Turbinhallen i Norsk Vasskrafts og Industristadmuseum (114 m lang, 14 m till taket) over seks høytalere. LE BONHEUR 2 ble spilt i en av fønsternisjene på 2 dårlige høytalere, og nede i en ventilasjonssjakt, der publikum kunne gå ned. Fem små høytalere var skjult i sjakten, blant rust og jern. I tillegg til lydkomposisjonen var det...

Close [X]