Symposium: Soundscape i kunsten

Symposium

 • Dato
 • 8. og 9. april 2013
 • Rolle
 • Arrangør og produsent
 • Sted
 • Norges Musikkhøgskole, Notam, Cinemateket, Riksscenen og Sound of Mu
 • Samarbeidspartnere
 • Norges Musikkhøgskole, Cinemateket, Riksscenen, Sound of Mu
 • Bokdesign
 • Yokoland
 • Støttet av
 • Norsk kulturråd og Fritt Ord

Soundscape i kunsten var et internasjonalt symposium som undersøkte måter som samtidige kunstneriske praksiser brukte soundscape-teknikker på. Bakgrunnen var en markert økning av interesse for temaet i lydmiljøet, med soundscape-teknikker godt etablert i opptak, komposisjon og formidling av mange nye kryssmediale praksiser. I forhold til tradisjonell lytting til musikk er soundscape-lytting nemlig noe som krever en bredere oppmerksom lytting, og symposiet søkte å bidra til diskurs og refleksjon i og om denne markante utviklingen i kunsten.

Symposiet ble organisert av Notam i samarbeid med Norges musikkhøgskole, Riksscenen, Cinemateket og Sound of Mu, med økonomisk støtte fra Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord. Symposiet var åpent og gratis for alle som ønsket å delta, og i sammenheng med symposiet ble det holdt et femdagers kurs i soundscape-opptak. I forbindelse med symposiet ble det utgitt en bok med samme tittel som symposiet, designet av Yokoland og med Jøran Rudi som redaktør. Boken kan kjøpes her.