Studio 3

Kringlydsstudio

  • Hvor
  • Notam
  • Når
  • Sommeren 2016
  • Akustikk
  • Bjørn A. Strand
  • Teknikk
  • Thom Johansen i samarbeid med resten av staben på Notam
  • Støttet av
  • Norsk kulturråds ordning «Rom for kunst» og Musikkutstyrsordningen.

Studio 3 er Notams studio for omsluttende lyd og en unik produksjonsressurs som gjør det mulig for komponister, kunstnere, studenter og akademikere å arbeide med lyd i tre dimensjoner. Studioet støtter de fleste kringlydformater, med Ambisonics og VBAP som de vanligste i bruk. Rommet er nøye planlagt og gjennomført med tanke på freksvensrespons og gjenklang. Matrisen er forsterket av en Sonible D:24 og består av 24 KEF LS-50 høyttalere i en halvkule rundt og over lytteposisjon, med en Genelec 7070A for å gjengi de laveste frekvensene. Høyttalerene er plassert i tre høydenivå og omkranser lytteren i en avstand på ca 2 meter. Studio 3 fortsetter å være under utvikling, og i aktiv bruk siden 2016.

Studio 3 passer til utviklingsarbeid innen brukergrensesnitt, programvare, lydteknikk, akustikk; kunstneriske og estetiske problemstillinger tilhørende alle sjangere; og brukes til komposisjon, utvikling av lydmateriale, demonstrasjoner, akademisk arbeid, og så videre.

Oppmerksomheten på lyd i rom er en gammel interesse i akustikken. Å arbeide med dette er det samme som å lage lydbølgefronter som i sum gir opplevelse av at lyd kommer fra forskjellige steder rundt lytteren. Et kringlydstudio gjør det mulig å arbeide innen slike problemstillinger. Når Notam nå endelig har fått til et slikt rom, er det et resultat av mange års arbeid med finansiering og planlegging, og målet med dette rommet er det samme som med Notams øvrige utrustning og ressurser. Ferdigstillelsen ble gjort mulig gjennom tilskudd fra Norsk kulturråds ordning Rom for kunst som Notam mottok til utvikling av nye produksjonslokaler i 2011, samt et tilskudd fra Musikkutstyrsordningen for akustiske tiltak. Rommets akustiske egenskaper er planlagt av Bjørn A. Strand, mens rommets tekniske utvikling og gjennomføring er gjort av Notams Thom Johansen i samarbeid med resten av staben og andre ressurspersoner tilknyttet Notam.

En rekke spesialister på kringlyd vil komme til Studio 3 i årene framover. Slik videreutvikles vårt internasjonale nettverk som igjen bidrar norske kunstnere og komponisters utvikling og vårt eget tekniske og kreative arbeid. Studio 3 vil sette kunnskap og erfaring fra lydmiljøer rundt i verden sammen med interessante aspekter ved vårt eget arbeid og vil bli en hjørnestein i forsknings- og utviklingsarbeidet i mange år fremover.

Søk på residency for nordiske og baltiske kunstnere og komponister her.