Kringlydresidency for nordiske og baltiske kunstnere

Dette gjesteprogrammet er støttet av Kulturkontakt nord og fokusert på flerkanals verk for kringlyd og retter seg mot komponister og lydkunstnere i Norden (Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Sverige og Åland) eller Baltikum (Estland, Latvia og Litauen). Oppholdet kan vare opp til 2 måneder, reise- og oppholdskostnader dekkes og vi tilbyr honorar avhengig av lengden på oppholdet, maks 20.000 kroner for 2 måneder. I tillegg tilbys kontorplass, utvidet tilgang til Sirius, vårt 24-kanals studio for kringlyd og hjelp fra våre teknikere.

Les om og søk residency i 2019 her. Søknadsfrist er 1.november, 2018.

Om Notam og Studio Sirius
Notam er et ressurssenter for innovativ bruk av teknologi i musikk og kunst. Siden vi ble grunnlagt i 1992, har Notam vært en viktig pådriver for den eksperimentelle samtidsmusikken i Norge. Vi har flere studioer for komponister med fokus på eksperimentelle teknikker. Vi har også flere prosjektrom for multimedia og kunstnerisk utvikling og en dedikert stab av lydteknikere, programmerere og elektronikkspesialister.

Studio Sirius er et nytt 24-kanals kringlydstudio. Høyttalerene former en kuppel som dekker 30 kvadratmeter i et rom med høye akustiske standarder. Høyttalerkonfigurasjonen støtter flere formater, opp til 3.orden 3D ambisonics. Studioet er (så vidt vi vet) det eneste i sitt slag i Norge og gjør det mulig for oss å styrke støtten til kunstnere, komponister og andre eksperter som jobber med omsluttende lyd. Notam har som mål å dyrke nye kunstneriske uttrykk i en rekke sjangere hvor denne type teknologi spiller en stadig viktigere rolle.

Vår målgruppe
Vi er interessert i å dyrke en ny generasjon av komponister og lydkunstnere som har vilje til å eksperimentere og presse på utviklingen for ulike omsluttende lydformater. Aldersgruppen 25-40 vil bli prioritert, men det utelukker ikke andre aldersgrupper, spesielt hvis søkeren har en merittliste innen komposisjon og/eller fremføring av flerkanals verk av høy kvalitet. Søkere bør ha erfaring innen å komponere for flere kanaler. Under gjennomgangen av søknader legges det vekt på både kunstneriske og tekniske problemstillinger, med vekt på verdien av det kunstneriske prosjektet.

Hva vi kan tilby:

 • Reiserefusjon til og fra Oslo (ikke innen Oslo i løpet av oppholdet)
 • Bosted i opp til to måneder
 • Honorar, inntil kr 20 000
 • Studio, kontor og teknisk personale

Våre andre fasiliteter
2 stereo/5.1 studio/kontrollrom

 • Opptaksrom
 • 1 prosjekt rom for forproduksjon og eksperimentering
 • 1 møterom
 • Et hovedmultifunksjonelt hovedområde for presentasjoner, workshops, meetups, hacker-laboratorier, små konserter, fester, osv.

Våre ansatte

Fulltid:

 • Daglig leder
 • Studiosjef og tekniker
 • Programmerer og utvikler
 • Forsker

Deltid:

 • Utdanningskoordinator
 • Programmerer
 • Elektronikkspesialist
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Regnskapsfører

Søknaden skal inneholde:

 • Navn
 • Adresse
 • Nasjonalitet
 • Fødselsår
 • Ønsket oppholdsperiode
 • Prosjekttittel
 • Kort oppsummering av prosjektet (maks 875 tegn inkl. mellomrom, ca. 1/4 A4 side)
 • Full prosjektbeskrivelse (maks 3500 tegn inkl. mellomrom, ca. én A4 side)
 • Kort oppsummering av kunstnerskap (maks. 1750 tegn inkl. mellomrom, ca. 1/2 A4 side)

Valgfritt:

 • Nettlenke, hjemmeside
 • Nettlenke, video (youtube/vimeo)

I tillegg er det obligatorisk med følgende vedlegg (ikke via e-post, se nedenfor):

 • CV (kun PDF)
 • Musikkeksempler (kun MP3, maks 4 filer, og maks 10 MB til sammen)

Valgfrie vedlegg:

 • Bilder (kun JPG eller PNG, maks 2 MB)

 

Søknadsfrist er 1. november 2018. Les om og søk residency i 2019 her

Illustrasjon: Skjermbilde av MNTN plugin