NIME (New Interfaces for Musical Expression)

Nime ble i 2015 holdt på Louisiana State University, Baton Rouge, USA, 31. mai til 3. juni. Artikkelen Doppelgänger: A solenoid-based large scale sound installation skrevet av Asbjørn Blokkum Flø og Hans Wilmers ble publisert i NIME Proceedings 2015. Artikkelen har hovedvekt på kunstneriske modeller samt utvikling av elektronikk, programvare og mekanikk.