Kurs for viderekomne: Omsluttende lyd 1

Spat og mikrolyd

  • 13. - 17. november
  • Spat med Thibaut Carpentier fra IRCAM
  • 12. - 14. desember
  • Mikrolyd med Curtis Roads
  • Sted
  • Notam, Sandakerveien 23D, bygg F3, OSLO
  • Arrangører
  • Bergen senter for elektronisk kunst og Notam
  • Støttet av
  • Kulturrådet

Notam og BEK starter nå en rekke verksteder tilpasset avanserte brukere som vil gå i perioden 2017 til 2020. Kursene får en teknisk vinkling, og deltagerne må ha grunnleggende kjennskap til programmering, spesielt i Max, og signalbehandling. Kursene er på engelsk, og går vekselvis i Bergen og Oslo. Det er begrenset med plasser til kursene, og høyt kvalifiserte deltagere vil derfor bli prioritert.

13. – 17. november kl 9:30 – 16:00
THIBAUT CARPENTIER: OMSLUTTENDE LYD OG IRCAM SPAT.
Sted: Notams studioer i Oslo
Thibaut Carpentier er en av hovedutviklerne bak Spat, en programvare for spatialisering av lyd i Max. Verkstedet blir en blanding av praksis, veiledning og foredrag.

Program:
Dag 1: Teori om spatialisering og omsluttende lyd, tankene bak Spat.
Dag 1 og 2: Praktisk introduksjon til rammeverket i Spat og grunneksempler i panorering
Dag 2 og 3: Romklang og stråling av lyd. Mer avanserte eksempler
Dag 3: Ambisonics og binaurale teknikker (programvare for sporing av hodebevegelser, VR, osv.)
Dag 4: fokus på Panoramix (1), en ny derivat av Spat som fokuserer på miksing og postproduksjon
Dag 4: presentasjon av IRCAMs siste arbeid innen omsluttende lyd; forskningsprosjekter og kunstneriske produksjoner
Dag 5: Å skrive redskaper for omsluttende lyd (automasjon, DAW-er, algoritmisk komposisjon, kontrollere, integrasjon med OpenMusic (2), objektbasert lyd, etc.)
Kurset er fulltegnet.

Biografi: Thibaut Carpentier is an R&D engineer at IRCAM (Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique), Paris.
After studying acoustics at the Ecole Centrale and signal processing at the ENST Telecom Paris, he joined CNRS (French National Centre for Scientific Research) and the Acoustics & Cognition Research Group in 2008.
His research is focused on spatial audio, room acoustics, artificial reverberation, analysis/synthesis of sound fields and compositional tools for spatial sound.
In recent years, he has been responsible for the development of Ircam Spat and he contributed to the conception and implementation of a 350-loudspeaker array
for holophonic sound reproduction in Ircam’s concert hall.
Besides his research activities, he has been involved in numerous creative projects, as computer music designer, sound engineer or scientific consultant for several multimedia artists and ensembles.

12. – 14. desember kl 11:00 – 16:00
CURTIS ROADS: MIKROLYD OG KOMPOSISJON AV ELEKTRONISK MUSIKK
Sted: Notams studioer i Oslo
Curtis Roads er pionér innen mikrolyd, spesialist på granulærsyntese, komponist, forfatter og programmerer. Han er professor i mediekunst og teknologi ved Universitetet i California, Santa Barbara. Programmet for workshopen er en blanding av foredrag og praksis i studio – mer detaljert program kommer. Roads holder konsert på kveldstid tirsdag 12. desember, i samarbeid med nyMusikk.
Kurset er fulltegnet

When the new instruments allow me to write music as I conceive it, taking the place of linear counterpoint, the movement of sound masses, of shifting planes, will be clearly perceived. When these sound masses collide, the phenomena of penetration or repulsion will seem to occur. Certain transmutations taking place on certain planes will seem to be projected onto other planes, moving at different speeds and at different angles. There will no longer be the old conception of melody or interplay of melodies. The entire work will be a melodic totality. The entire work will flow as a river flows. – Edgard Varèse (1924)

Bakgrunn for satsningen
Notam og BEK er sentere for nyskapende utvikling og bruk teknologi til musikk- og kunstformål i Norge. Vi har et bredt internasjonalt nettverk med ledende skikkelser innen musikkteknologi, lyddesign og audiovisuell teknologi. Både Notam og BEK har utdanning og kompetansehevingstiltak som et av våre kjerneområder. Vi ønsker å sette nye mål, gi nye impulser og muligheten til å løfte blikket fra hverdagsløsninger for miljøet av musikkteknologer, kunstnere. Kursrekken vil videre ta for seg tema som Ambisonics, bølgefeltsyntese, avanserte mikrofonteknikker, hodetelefoner og omsluttende lyd, visuell lyd, Jitter og GEN, Hisstools, maskinlæring og filterdesign.

Om IRCAM Spat:
Spat er en program for sanntidsarbeid med kringlyd som gjør det mulig for komponister, lydkunstnere, visuelle kunstnere og lydteknikere å kontrollere lokalisering og plassering av lydkilder i studioer for omsluttende lyd. I tillegg gir Spat en kraftig etterklangsmotor som kan brukes til ekte og virtuelle lydrom. Prosessoren mottar lyder fra instrumenter eller syntetiske lydkilder, legger til spatialiseringseffekter i sanntid, og sender ut signaler for reproduksjon på et elektroakustisk system (høyttalere eller hodetelefoner).
Modulær signalbehandlingsarkitektur og design styres av beregningsmessige effektivitets- og konfigureringshensyn. Dette tillater spesielt enkel tilpasning til ulike flerkanals utgangsformater og reproduksjonsoppsett, over høyttalere eller hodetelefoner, mens kontrollgrensesnittet gir direkte tilgang til perseptuelt relevante parametere for å spesifisere avstands- og etterklangseffekter, uavhengig av det valgte reproduksjonsformatet. En annen opprinnelig egenskap ved Spat er grensesnittet for kontroll av romvirkninger basert på oppfatninger. Dette gjør det mulig for brukeren å intuitivt spesifisere egenskapene til et bestemt rom uten å måtte bruke et akustisk eller arkitektonisk vokabular.

Tekst oversatt fra forumnet.ircam, les mer her:

Om mikrolyd:
På et nivå som befinner seg et stykke under musikalsk notasjon befinner det seg et landskap formet av mikrolyd – lydpartikler som varer mindre enn en tiendedel av et sekund, lyder som smelter sammen, fordamper og muterer til andre lyder. Nylige teknologiske fremskritt gir oss mulighet til å sondere og manipulere disse lydpunktene, løse opp de tradisjonelle byggeblokkene av musikalsk notering og intervaller, til et mer flytende og smidig medium. Fornemmelsen av punkt, puls (en serie av punkter), linje (tone) og overflate (tekstur) dukker opp når partikkeltetthetenen øker. Komponister har brukt teorier om mikrolyd i computermusikk siden 1950-tallet, blant dem Karlheinz Stockhausen og Iannis Xenakis. Med økende interesse for datautstyr og elektronisk musikk, utforsker mange komponister og programvareutviklere fordelene ved denne måten å teoretisere lyd.

Tekst oversatt fra mitpress.mit.edu, les mer her:

Illustrasjon fra http://forumnet.ircam.fr/product/spat-en/