Kurs for viderekomne

  • Når
  • 2017 - 2020
  • Sted
  • Oslo (Notam) og Bergen (BEK)
  • Arrangører
  • Bergen senter for elektronisk kunst og Notam
  • Støttet av
  • Kulturrådet

Notam og BEK starter nå en rekke verksteder tilpasset avanserte brukere som vil gå i perioden 2017 til 2020. Kursene får en teknisk vinkling, og deltagerne må ha grunnleggende kjennskap til programmering, spesielt i Max, og signalbehandling. Kursene er på engelsk, og går vekselvis i Bergen og Oslo. Det er begrenset med plasser til kursene, og høyt kvalifiserte deltagere blir prioritert.

Bakgrunn for satsningen

Notam og BEK er sentere for nyskapende utvikling og bruk teknologi til musikk- og kunstformål i Norge. Vi har et bredt internasjonalt nettverk med ledende skikkelser innen musikkteknologi, lyddesign og audiovisuell teknologi. Både Notam og BEK har utdanning og kompetansehevingstiltak blant våre kjerneområder. Vi ønsker å sette nye mål, gi nye impulser og muligheten til å løfte blikket fra hverdagsløsninger for miljøet av musikkteknologer og kunstnere. Kursrekken vil videre ta for seg tema som Ambisonics, bølgefeltsyntese, avanserte mikrofonteknikker, hodetelefoner og omsluttende lyd, visuell lyd, Jitter og GEN, Hisstools, maskinlæring og filterdesign.

Gjennomførte og kommende kurs:

Del 1: Spat med Thibaut Carpentier 13. – 17. november 2017

Del 2: Curtis Roads om Mikrolyd 12. – 14. desember 2017

Del 3: Algoritmer i kunst og musikk 8. – 17. juni 2018 (last ned søknadsskjema her)

Del 4: Feltopptak med Ernst Karel 20. – 24. august 2018