Max

Kurs

  • Sted
  • Online/Notam
  • Kursperiode
  • Oktober-mars
  • Kursveiledere
  • Thom Johansen, Notto Thelle, Asbjørn Flø, Magnus Bugge
  • Webløsning
  • Notto Thelle
  • Kreditering
  • NMH: 10 studiepoeng. KHiO: Studenter snakker med sine programansvarlige om å få tildelt studiepoeng for kurset.

Kurset omfatter programmering, syntese og signalbehandling, og inkluderer fra høsten 2017 også mulighet til å lære interaktiv bruk av video og grafikk i Max. Dette vil være nyttig for personer som arbeider med for eksempel lydteknikk, musikk, komposisjon, billedkunst og interaksjonsdesign.

Dette kurset starter hver høst og følges over internett, med tett oppfølging fra våre lærere. Verktøyet som benyttes i kurset er Max fra Cycling ’74. Kursets hovedfokus er teknisk beherskelse av dette programmet.

Max er utbredt til arbeid med blant annet lyd, video, sensorelektronikk, interaksjonsdesign, installasjoner og mediekunst. Programmet passer godt til å raskt produsere kompliserte tekniske løsninger, og er enkelt å lære også for brukere som ikke er utviklere. Kurset består av øvelser som gir både teknisk og teoretisk fordypning, og omfatter emner som signalbehandling, syntese, algoritmer, databehandling og brukergrensesnitt. Målet med kurset er å gi en grundig gjennomgang av programmet, slik at deltakerne etter endt kursdeltagelse kan produsere sine egne løsninger i Max.

Informasjon om kurs, varianter av kurset og påmelding.