Max

Kurs

  • Sted
  • Online/Notam
  • Kursperiode
  • Oktober-mars
  • Kursveiledere
  • Thom Johansen, Notto Thelle, Asbjørn Flø, Magnus Bugge
  • Webløsning
  • Notto Thelle
  • Kreditering
  • NMH: 10 studiepoeng. KHiO: Studenter snakker med sine programansvarlige om å få tildelt studiepoeng for kurset.

Max er et utbredt programmeringsmiljø for arbeid med blant annet lyd, video, sensorelektronikk, interaksjonsdesign, installasjoner og mediekunst. Dette er et kurs som omfatter programmering, syntese, signalbehandling og interaktiv bruk av video og grafikk i Max. Det starter hver høst og følges over internett, med tett oppfølging fra våre lærere. Verktøyet som benyttes i kurset er Max fra Cycling ’74. Kursets hovedfokus er teknisk beherskelse.

Max passer godt til å raskt produsere kompliserte tekniske løsninger, og er enkelt å lære også for brukere som ikke er utviklere. Kurset består av øvelser som gir både teknisk og teoretisk fordypning, og omfatter emner som signalbehandling, syntese, algoritmer, databehandling og brukergrensesnitt. Kurset har åtte forelesninger med en rekke deloppgaver samt en avsluttende oppgave. Deltagerene får tett oppfølging og veiledning over internett gjennom hele perioden. Det er også to verksteder på Notam hvor deltagerene møter veilederne og diskuterer oppgaver, løsninger og idéer.

Målet med kurset er å gi en grundig gjennomgang av programmet, slik at deltakerne etter endt kursdeltagelse kan produsere sine egne løsninger i Max.

Kurset ble lansert i 2010 og revidert i 2012, 2015 og 2017. Det gjennomføres både på norsk og engelsk av studenter fra bachelor til ph.d.-nivå, samt av aktive kunstnere fra alle verdensdeler.

Informasjon om kurs, varianter av kurset og påmelding.