Gjesteopphold 2016

18. april – 6. mai
Luca Forcucci var i Oslo på gjesteopphold hos Vandaler Forening, og Luca jobbet i den forbindelse på Notam med en 8-kanals installasjon. Luca er en sveitsisk-italiensk komponist, kunstner, skribent og akademiker med Ph.D. fra De Montfort som har forsket hos Groupe de Recherches Musicales i Paris og på Brain-Mind-instituttet i Lausanne.  I tidligere arbeider har han bl.a koblet sammen dans, digitalkunst, poesi og nevrovitenskap, og på denne måten tatt for seg forhold mellom rommets og lydens egenskaper, forsket på lydens muligheter via installasjon, visuelle representasjoner, komposisjon og performance. Han forsker kort sagt på lyd som opplevelse av persepsjonell bevissthet.

14. juni – 28. juni
Den amerikanske, Chicago-baserte komponisten og lydkunstneren Olivia Block kom til Notam for å arbeide med nye komposisjoner for omsluttende lyd i to uker. Blant annet skulle hun arbeide med en 16-kanals versjon av det nylig ferdigstilte verket Dissolution til utgivelse på selskapet Glistening Examples. Flerkanalsversjonen var et bestillingsverk fra EMPAC (Experimental Media and Performing Arts Center) i New York. Olivia benytter seg i sine arbeider ofte av lydobjekter i omsluttende lydcollage, og beveger seg inn i etnografiske lytteprosesser når hun, blant annet, jobber med samlinger av lydopptak og tekst hun har funnet på mikrokassetter, kringkastingssekvenser og elektroniske lyder. Oppholdet var støttet av Norsk Kulturråd.

26. september-3. oktober og 10.-15. oktober
John Chantler, musiker, lydkunstner og komponist med base i Stockholm, residerte på Notam for å videreutvikle stykket The Long Shadow of Decline, fremført live i surroundversjon på ZKM desember 2015. Opprinnelig er stykket en tredelt suite for orgel og elektronikk og utgivelsen er delvis produsert hos EMS.
Vi arrangerte åpent møte på Notam 13. oktober og han spilte konsert i regi av «men erre eksperimentelt, a?» på Deichmanske Grünerløkka den 1. oktober. Chantler benytter seg ofte i sin musikk av elektronikk, modulærsynth, droner, dissonans og generative systemer som oppretter uendelig variable og skiftende teksturer. Han er leder av Edition, en ny festival for «improvisert og annen musikk» i Stockholm.

5.desember – 8. desember
Lydkunstner og komponist Bethan Kellough  på arbeidsvisitt i Sirius, som en del av et residency på USF verftet i Bergen, støttet av BEK, Lydgalleriet, Ekko og Notam. Hun komponerer med ambisonics, gjør feltopptak, lyddesign og flerkanals lydinstallasjon. Verkene hennes utforsker romlig estetikk og samspillet mellom lydartikulerte og visuelt artikulerte rom. Hennes omsluttende lydinstallasjoner befinner seg i grensen mellom musikk og lyddesign når de vever sammen instrumentallyd, lyddesign og feltopptak som er gjort i ambisonics. Kellough har en doktorgrad i lydkunst fra University of Glasgow.

9. desember – 16. desember
Méryll Ampe kom til Notam og våre studioer i forbindelse med Winter Solstice-festivalen, på invitasjon fra Vandaler forening. Hun arbeider med lyd, skulptur og installasjon. Hun har studert skulptur ved École Boulle og kunst ved Paris Cergy (DNSEP) med både lydlig og visuell praksis, samt data-assistert komposisjon under Octavio Lopez ved Georges Bizet-konservatoriet i Paris, og hennes verk har vært vist ved blant annet Palais de Tokyo og Metz. Hun arbeider for tiden sammen med koreograf Melanie Perrier, og hun har gitt ut musikk på lablene Tsuku Boschi Records (Paris), Audition Records, (Mexico) og Musica Dispersa Radio (London).

17. desember – 21. desember
Pierre Alexandre Tremblay fra University of Huddersfield arbeidet i Sirius med sitt eget forskningsprosjekt. Pierre Alexandre Tremblay har vært lærer i komposisjon og improvisasjon hos Universitetet i Huddersfield i England siden 2005, og leder også studioene for elektronisk musikk der. Han har  studert komposisjon hos Michel Tétreault, Marcelle Deschênes, og Jonty Harrison, bassgitar hos Jean-Guy Larin, Sylvain Bolduc og Michel Donato, analyse hos Michel Longtin og Stéphane Roy, studioteknikk hos Francis Dhomont, Robert Normandeau og Jean Piché. Han spiller bass, laptop, elektroakustisk musikk, improviserer, produserer, foreleser og arbeider som studiomusiker. Han har tidligere vært kommersiell produsent og bassist med koding og musikkvideo innen sine interessefelt. Han er medlem av ars circa musicæ, de type inconnu, Splice og det London-baserte kollektivet Loop. Han har gitt ut musikk på Empreintes DIGITALes og Ora.