ICMC (International Computer Music Conference)

ICMC ble holdt på Center for Experimental Music and Intermedia, University of North Texas, Denton, USA, 25. september til 1. oktober 2015. Artikkelen The Intrinsic Value of Timbre in Doppelgänger skrevet av Asbjørn Blokkum Flø og Hans Wilmers, ble publisert i ICMC Proceedings 2015. Denne omfattende artikkelen beskriver blant annet klanglige problemstillinger og modeller brukt i Dobbeltgjenger. Den tar også for seg kunstneriske problemstillinger, samt fysisk modellering, klanganalyse og akustiske modeller.

 

Jøran Rudi deltok også på ICMC, med artikkelen The just intonation automat ? a musically adaptive interface. Denne teksten omhandler Eivind Groven, Norges første musikkteknolog, og hans arbeid med restemming, fra de første forsøkene basert på akustiske piano og orgel, via den relébaserte rensstemmingsautomaten for elektrisk orgel, til Notams videreføring av Grovens arbeid i en software-versjon.