Ableton Live-kurs

  • Sted
  • Notam
  • Kursleder
  • Sven Erga

Ableton Live er en DAW med utvidet funksjonalitet tilpasset live-bruk, og er vanlig både i populærmusikk og i kunstfeltet. Kurset fokuserer på effektiv innføring av grunnleggende funksjoner og går gjennom de fleste elementene i Live.

«Live» er loop-basert og designet for live-performance. I tillegg kan man arbeide med komposisjon, arrangering, opptak og redigering. Programmet brukes av DJer på grunn av sine funksjoner for beat-matching og crossfading, og er populært blant utøvende musikere da det har en meget god funksjonalitet i forhold til sanntidsprosessering av lyd via plugins og gjennom tillegget Max for Live.

Sven Erga er musiker og lyddesigner blant annet for Nationaltheatret, og har hold årlige kurs i Ableton Live på Notam siden 2010. Kurset går gjennom programmet og fokuserer på at deltakerne så raskt som mulig blir fortrolig med basisfunksjonene, via undervisning og elevøvelser.

For mange av deltagerne er kurset i Ableton Live deres første møte med Notam, og dermed også en effektiv inngangsport til mer spesialisert kompetanse innen lydbehandling og interaksjonsdesign.