Produksjoner eller produkter som har blitt realisert på Notam eller ved hjelp av Notams ansatte og ressurser.

KISS2017
Kurs for viderekomne: Omsluttende lyd 1
Omni Anima
Studioproduksjonskurs 1, 2 & 3
Sirius
Erik Dæhlin – Vortex Room
Knut Olaf Sunde – Comfort Music
Camille Norment – Rapture
Asbjørn Blokkum Flø – Dobbeltgjenger
Ståle Stenslie – Voice Catcher
Eivind Grovens renstemte orgel