Årets første nummer av det prestisjetunge tidsskriftet Organised Sound, som gis ut av Cambridge University Press, ble utgitt i april 2009. Den ble redigert av Jøran Rudi, som viet nummeret til å rette et spesielt søkelys på lydkunst.

Lenke til informasjon om publikasjonen på Organised Sound