Styre

Inger Elise Mey, styreleder
Vemund Bergland, nestleder
Kjell Tore Innervik, medlem
Gaute Storaas, medlem
Agnes Kroepelien, medlem
Gyrid Nordal Kaldestad, representant for NOTAMs ansatte, medlem
Ragnhild Berstad, 1. varamedlem
Jon-Willy Rydningen, 2. varamedlem
Synne Skouen, 3. varamedlem
Cato Langnes, vararepresentant for NOTAMs ansatte

Råd

Universitetet i Oslo v/Institutt for musikkvitenskap
Universitet i Bergen v/Griegakademiet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet v/Institutt for musikk
Norges Musikkhøgskole
Barratt Due Musikkinstitutt
Norsk Komponistforening
Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA)
Ny Musikk
Norsk avdeling av International Confederation for Electroacoustic Music (NICEM)

Close [X]