Styre

Jana Winderen, styreleder
Agnes Kroepelien, nestleder
Øyvind Brandtsegg, medlem
Gaute Storaas, medlem
Håkon Stene, medlem
Thom Johansen, representant for NOTAMs ansatte, medlem
Christian Wallumrød, 1. varamedlem
Jon-Willy Rydningen, 2. varamedlem
Synne Skouen, 3. varamedlem
Cato Langnes, vararepresentant for NOTAMs ansatte

Råd

Universitetet i Oslo v/Institutt for musikkvitenskap
Universitet i Bergen v/Griegakademiet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet v/Institutt for musikk
Norges Musikkhøgskole
Barratt Due Musikkinstitutt
Norsk Komponistforening
Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA)
Ny Musikk
Norsk avdeling av International Confederation for Electroacoustic Music (NICEM)

Close [X]