Det meste av NOTAMs verdi vises gjennom arbeider som gjøres av komponister og kunstnere, studenter og andre som bruker våre ressurser og vår tid. Våre viktigste samarbeidspartnere er våre brukere; de som vi støtter opp om, og bidrar til. Siden vi åpnet dørene i 1994 har et utall verk blitt realisert med vår deltakelse, og arbeidene har alle vært med på å utvikle NOTAM, og realisere den verdi Kulturdepartementet, Norsk kulturråd, komponistfondene og andre bevilgere har villet se.

Av institusjonelle samarbeidspartnere er det Norges Musikkhøgskole, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Kunsthøgskolen i Oslo som må trekkes frem, og av organisasjoner er det først og fremst Norsk Komponistforening og NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere – som jevnt og trutt har bidratt til utviklingen av NOTAM, først og fremst gjennom deltakelse i NOTAMs styre, men også gjennom bevilgninger til driften.

I formidlingssammenheng har NOTAM hatt vedvarende samarbeid med Ny Musikk og NRK, og vi bidrar hvert år til Ultimafestivalen. En relativt ny samarbeidspartner for NOTAM er Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden, som nå gjenoppbygger sin profil som et kunstsenter med sterk tverrfaglig profil. NOTAM inngår videre i Produksjonsnettverket for Elektronisk Kunst (PNEK), som også omfatter kunstnerverkstedene Atelier Nord, BEK, TEKS og IO-lab. Listen over partnere i Norge omfatter langt flere navn, som av plasshensyn ikke er nevnt her, men fremkommer på nettsidene for de enkelte prosjektene.

Internasjonalt deltar NOTAM i utvekslingsprosjekter, og bidrar med sine små ressurser på en mate som blir lagt merke til. NOTAM inngår på naturlig måte i et internasjonalt nettverk, om enn som en liten partner. Vi har samarbeid med liknende sentra i flere land, og med universiteter i både Europa og Nordamerika. Eksempler på samarbeidsprosjekter er Centre for Research in New Music (CeReNeM) ved Huddersfield-universitetet i Strobritannia, som NOTAM siden 2011 har hatt en avtale med om utveksling av nøkkelpersoner og kunnskap. Intensjonen i forhold til CeReNeM er å igangsette flere større samarbeidsprosjekter.

Tidligere  internasjonale samarbeidsprosjekter som kan nevnes er EU-COST-G6 “Digital Audio Effects” (1997-2001), som resulterte i konferanse DAFx og Integra. I 2009 vil NOTAM realisere sitt andre samarbeid med Warszawahøsten, en av de mest spennede festivalene i Europa.

Close [X]