Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk (NOTAM) ble formelt etablert i 1992, med økonomiske bidrag fra Kulturdepartementet, Norsk Kulturråd, og Kirke-, utdannings-, og forskningsdepartementet. Universitetet i Oslo påtok seg vertskapsfunksjon med bidrag gjennom infrastruktur, og NOTAM flyttet inn i lokaler ved Universitetet i Oslo i Januar 1994. Finansieringen av Notam gjennomgikk etterhvert store endringer, og i mai 2001 endret identiteten seg fra å være eksternt prosjekt ved UiO til å bli en selvstendig stiftelse. I begynnelsen av 2008 ble navnet endret til Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (Notam) som resultat av den utvikling og bruk av teknologi som har funnet sted gjennom de siste ti-femten år.

Notams første 7 1/2 år ble tilbragt i leide lokaler i Gydasvei 4, hvor vi disponerte en variabel mengde kvadratmeter som tillot etablering og drift av et studio og i løpet av 2000/2001 to computerlaber. I november 2001 flyttet Notam til Nedre gate 5 på Grünerløkka. I 2012 flyttet vi igjen, denne gang til Myrens Verksted og 650 m2 i Sandakerveien 24D, Bygg F3.

Notam er en institusjon for nyskapende arbeid med lyd – i komposisjon, forskning, utdanning og formidling. Notam fremmer en bredere kunstforståelse, spesielt med tanke på hvordan nye medier og teknologi forandrer musikkens og kunstens identitet og praksis. Siden opprettelsen har Notam drevet forskning og utviklingsarbeid, og utviklet teoretisk og praktisk kunnskap om teknologi i komposisjon, produksjon, pedagogisk virksomhet og formidling av kunst og musikk.

Notam er kulturlivets internettpionér, og oppnådde tidlig stor synlighet i verdens musikkteknologimiljøer på grunn av kombinasjonen nyskapende programvare og målrettet bruk av www i formidlingsarbeid. Som utvikler av interaktiv teknologi skapte Notam også gode muligheter for norske komponister på den internasjonale scenen. Notam sto også bak oppstart og drift av Kunstnett Norge inntil nettstedet ble innlemmet i ABM-utviklings informasjonsarbeid, med det fokus på nettet som arena for både skapende virksomhet og nye formidlingsformer, på noen måter en videreføring av initiativet vi tok for å få Musikkinformasjonssenteret på nettet som det første MIC i verden.

Notam drives i dag med midler fra Norsk Kulturråd. I tillegg hentes prosjektfinansiering i Norge fra Kulturrådet, komponistfondene, og internasjonalt fra EU og andre prosjektmidler.

Close [X]