Det er nå åpent for søknader til neste Kulturkontakt Nord- residency i studio Sirius, med søknadsfrist 10. august 2017. Komponister og lydkunstnere basert i Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Sverige, Åland eller Baltikum: Estland, Latvia og Litauen kan søke seg til programmet som er gjort mulig med støtte fra KKN.

Gjesteoppholdet skal fokusere på flerkanals verk for kringlyd, kan vare opp til 2 måneder og må gjennomføres innen utgangen av 2018. Reise- og oppholdskostnader dekkes, og det tilbys lønn avhengig av lengden på oppholdet – maks 20.000 kroner for 2 måneder. Gjesten får kontorplass, utvidet tilgang til 24-kanals studio for kringlyd og hjelp fra våre teknikere.

I tillegg:

 • Reiserefusjon til og fra Oslo (ikke innen Oslo i løpet av oppholdet)
 • Bosted i opp til to måneder
 • Arbeidsstipend, inntil kr 20 000
 • Kontor og teknisk personale
 • Tilgang til 2 stereo/5.1 studio/kontrollrom samt
 • Opptaksrom
 • 1 prosjektrom for forproduksjon og eksperimentering
 • 1 møterom
 • Et hovedmultifunksjonelt hovedområde for presentasjoner, workshops, meetups, hacker-laboratorier, små konserter, fester, osv.

Ansatte på Notam

Fulltid:
Daglig leder
Studiosjef og tekniker
Programmerer og utvikler
Forsker
Deltid:
Utdanningskoordinator
Programmerer
Elektronikkspesialist
Kommunikasjonsansvarlig
Regnskapsfører

Det er viktig at søknadene har følgende oppsett, og alle punkter må besvares (helst i rekkefølge):

 • Navn
 • Adresse
 • Nasjonalitet
 • Fødselsår
 • Ønsket oppholdsperiode (fullført innen slutten av 2018)
 • Prosjekttittel
 • Kort oppsummering av prosjektet (maks 875 tegn inkl. mellomrom, ca. 1/4 A4 side)
 • Full prosjektbeskrivelse (maks 3500 tegn inkl. mellomrom, ca. én A4 side)
 • Kort oppsummering av kunstnerskap (maks. 1750 tegn inkl. mellomrom, ca. 1/2 A4 side)

Valgfritt:

Nettlenke, hjemmeside
Nettlenke, video (youtube/vimeo)

Obligatoriske vedlegg:

     • CV (kun PDF)
     • Musikkeksempler (kun MP3, maks 4 filer, maks 10 MB til sammen)

Valgfrie vedlegg:

     • Bilder (kun JPG eller PNG, maks 2 MB)

Viktig:

Søknader sendes per e-post, mens vedlegg (CV, musikkeksempler, evt bilder) skal samles i en mappe, komprimeres til zip-format og lastes opp via linken under. Gi zip-filen navnet: etternavn_fornavn.zip

     • Vedlegg som overstiger den angitte filstørrelsen vil ikke bli lagret

Send først e-post med din søknad til admin@notam02.no, deretter:

Last opp alle vedlegg som zip

 

Om Notam og Studio Sirius
Notam er et ressurssenter for innovativ bruk av teknologi i musikk og kunst. Siden vi ble grunnlagt i 1992, har Notam vært en viktig pådriver for den eksperimentelle samtidsmusikken i Norge. Vi har flere studioer for komponister med fokus på eksperimentelle teknikker. Vi har også flere prosjektrom for multimedia og kunstnerisk utvikling og en dedikert stab av lydteknikere, programmerere og elektronikkspesialister.

Studio Sirius er et nytt 24-kanals kringlydstudio. Høyttalerene former en kuppel som dekker 30 kvadratmeter i et rom med høye akustiske standarder. Høyttalerkonfigurasjonen støtter flere formater, opp til 3. orden 3D ambisonics. Studioet er det eneste i sitt slag i Norge og gjør det mulig for oss å styrke støtten til kunstnere, komponister og andre eksperter som jobber med omsluttende lyd. Notam har som mål å dyrke nye kunstneriske uttrykk i en rekke sjangere hvor denne type teknologi spiller en stadig viktigere rolle.

Vår målgruppe
Vi er interessert i å dyrke en ny generasjon av komponister og lydkunstnere som har vilje til å eksperimentere og presse på utviklingen for ulike omsluttende lydformater. Aldersgruppen 25-40 vil bli prioritert, men det utelukker ikke andre aldersgrupper, spesielt hvis søkeren har en merittliste innen komposisjon og/eller fremføring av flerkanals verk av høy kvalitet. Søkere bør ha erfaring innen å komponere for flere kanaler. Under gjennomgangen av søknader legges det vekt på både kunstneriske og tekniske problemstillinger, med vekt på verdien av det kunstneriske prosjektet.

 

Galleri BOA, 4. mai – 28. mai 2017, torsdag-søndag kl 12-16
Performance 04. mai kl 18.30

Anne-Liis Kogan og Ellakajsa Nordström har samarbeidet over mange år. Nå stiller de ut på BOA med arbeidet I’m ready when you are, (2012 – 2017), et verk som består av tre deler eller stadier som på hver sine måter utforsker oversettingsmuligheter i forhold til vokalitet og kroppslig minne. Kunstnerne interesserer seg for hvordan en akt eller hendelse kan beskrives og gjenskapes, og konstruerer situasjoner hvor lyd, tekst og tall skaper en kroppslig bevissthet i relasjon til det digitale og det fysiske rommet.

Anne-Liis Kogan (f. 1984 Tartu, Estland) har sin MFA fra Art in the Public Realm fra Konstfack, Stockholm (2012), og BA fra Kunstakademiet i Bergen (2010), hvor hun i 2009 utvekslet i Estland ved Tallinn Art Academy.

Ellakajsa Nordstrøm (f. 1979 Göteborg, Sverige) har sin MFA fra Statens Kunstakademi (2015) og gikk på Art in the Public Realm, Konstfack, Stockholm (2009 – 2010). Hun har sin BA i Fine Art fra Central Saint Martins i London (2006).

Samarbeidsprosjektet er tidligere vist blant annet på The Goethe-Institut i New York, på Ptarmigan i Tallinn og på Galleri Ruth i Moss.

Notam ved Cato Langnes har bidratt med teknisk hjelp i studio og teknisk gjennomføring av prosjektet.

Facebook

Underskog

Wigmore Project

27 apr 2017

I dag er det tid for konsert i den ærverdige Wigmore Hall i London, med Cato Langnes som lydtekniker og lærer sammen med cellisten/kunstneren Zoë Martlew og en elevgruppe fra bydelen Tower Hamlets. Konserten er avrunding av et pedagogisk og sosialt prosjekt i regi av blant annet The City of London.

«The Young Producers project» i  Wigmore Hall går ut på at en gruppe 15-18-åringer produserer en stor konsert og kun ved hjelp fra en mentor (i år: komponist og musiker Lucy Drever) får en gruppe elever lede hele den kunstneriske produksjonen, fra å velge repertoar og tema for konserten, styre budsjett, utføre og gjennomføre markedsplan, samarbeide med artistene og koordinere logistikk. Ungdommene legger frem egne idéer og får tilbakemeldinger fra en hel gjeng av eksperter innen feltet, inkludert Cato og Zoë, som ble valgt ut til å lede dette årets prosjekt.

Cato har fått sitt livs første bestillingsverk av elevene: Et soundscapeverk i flere deler bestående av field recordings og stemmeopptak fra London og Oslo, som går mellom stykkene som fremføres. Zoë var i Oslo 27 – 30. mars (se foto), og sammen med Cato øvde de inn stykkene, gikk gjennom elevenes egne lydopptak og supplerte med flere feltopptak av bylyder.

Elevene valgte temaet «Calm City of Chaos» og satte sammen følgende program:

Steve Reich – Cello counterpoint
Anna Meredith – Honeyed Words
Zoë Martlew – Shift Trip/Stir
Michael Gordon – Industry

Da Cato og Zoe møtte elevgruppen tidligere i år, fant de ut at ingen av dem hadde vært på konsert før, heller ikke hadde de tidligere befunnet seg i den berømte gata som går langs konserthallen i midten av London, selv om det er bare en halv times togtur unna Tower Hamlets. Elevene har vært fulle av engasjement og idéer. De har fått fundamentalt ny informasjon som for eksempel innsikt i hva en lydtekniker gjør og hva et senter som Notam går ut på. Idéen om å få bruke lydutstyr og å hjelpe Cato ved miksepulten har tydelig vært veldig motiverende, ifølge rapporter fra stedet.

Wigmore Hall er en prestisjefylt arena i det sentrale London, – en stor og ærverdig konserthall i Londons City of Westminster, mest kjent for kammermusikk og klassisk musikk fremført av kjente internasjonale utøvere, og et noe mer eksperimenterende repertoar, for eksempel Zoës egen enkvinnes cabaret forrige sommer.

«Young Producers» er støttet av London Stock Exchange Group Foundation, og holdt i samarbeid med Tower Hamlets Arts and Music Education Service (THAMES), the Music Hub for Tower Hamlets og the City of London.

 

Foto: Rebecka Ahvenniemi