Bjørn Askefoss
Intermezzo for «AV-Quintet Plus many»