Det er fortsatt mulighet til å registrere seg til det nettbaserte kurset i Max/MSP som begynner 1. september.