Marble Surplus av Gisle Kverndokk ble bestilt av Den Norske Opera til det nye operahusets åpningssermoni den 12. april 2008. Stykket, for fire slagverkere og elektronikk, ble fremført av slagverkerne i DNOs orkester: Rune Martinsen, Laila Sjørbotten, Jonas Blomqvist og Pål Bugge. Instrumentene var alle laget av tiloversblivende marmorbiter – derav tittelen. Fremføringen fant sted i foajeen før publikum gikk inn i salen.

I desember 2010 kom verket ut på CD som første utgivelse fra Den Norske Opera & Ballett.

Ideen til det 10 minutter lange verket kom opprinnelig fra Rune Martinsen, og gikk ut på å samle sammen biter av marmor fra byggingen av operahuset, som kunne bli skåret til etter komponistens og slagverkernes ønsker. Alle lydene i den elektroniske delen av verket er bygget på opptak av slag, gnissing, skraping og knusing av marmorbiter i ulik form og fasong.

Produksjonen av verket ble et samarbeid mellom Gisle Kverndokk og Notam ved Cato Langnes. Arbeidet var tredelt. Først ble det gjort opptak sammen med musikerne for å produsere lyd til den elektroniske delen av stykket. Videre jobbet Kverndokk og Langnes en ukes tid i studio for å bearbeide opptakene til en 5.1 miks som skulle spilles av i parallell med slagverkernes fremføring. Asbjørn Flø var også med og hjalp med granuleringssyntese av materialet. Til slutt ble det gjennomført prøver med slagverkerne i foajeen på Operaen – det samme stedet som verket ble fremført.

Fremførelsen var en minneverdig del av åpningssermonien og fikk gode omtaler i pressen.