Siri Austeen
En installasjon som ble utstilt på Heard Life II på Trøndelag senter for samtidskunst 17. april – 25. mai 2008. Austeen brukte NOTAMs studio til forberedelse av materiale for utstillingen.