1. – 5. oktober kl 10:00 – 16:00
Joseph Anderson: Ambisonics toolkit, teori og kunstnerisk praksis.
Sted: Notams studioer i Oslo

I dette verkstedet vil vi fordype oss i en sentral teknikk i forbindelse med omsluttende lyd; Ambisonics. Vi vil gå inn på det teoretiske grunnlaget bak Ambisonics, lære praktisk beherskelse av verktøyet samt se på hvordan man kan arbeide med rom i egen kunstnerisk praksis. Vi får også besøk av Trond Lossius som har arbeidet sammen med Joseph Anderson for å lage programmet Ambisonics toolkit for Reaper.

Joseph Anderson er en av vår tids fremste eksperter på kunstnerisk bruk av omsluttende lyd, og er tilknyttet Center for Digital Arts and Experimental Media (DXARTS) ved University of Washington. Joseph Anderson er komponist og programmerer og har arbeidet mye med bruk av rom i musikk og lyd. Andersons arbeid er fokusert på elektronisk musikk produsert med selvskrevne verktøy og signalbehandlingsalgoritmer. Han står bak programmet Ambisonic Toolkit, et program som gjør avanserte teknikker for lyd i rom enkelt tilgjengelige. Joseph Anderson arbeider både som komponist og forsker, og har dessuten jobbet som utvikler i Silicon Valley.

Trond Lossius arbeider med lyd og installasjoner. Han benytter flerkanal omsluttende lyd som et immaterielt og temporært skulpturelt medium i arbeider som undersøker forhold mellom lyd, sted og rom. Trond Lossius er en av utviklerene bak Ambisonic Toolkit i samarbeid med Joseph Anderson. Lossius er tilknyttet Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) hvor han er leder for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og stipendiatprogram.

Mer detaljert informasjon kommer etterhvert.