Notam arbeider for å bedre forståelsen av teknologiens rolle i kulturfeltet. Vi arbeider parallelt med utveksling av fagkunnskap, egen kursvirksomhet og kunstneriske produksjoner.

Eivind Groven
Reunion2012 på MetaMorf
Sternklang. Foto: Andreas Turau/Ultimafestivalen