Notam er nasjonalt senter for utvikling og nyskapende bruk av teknologi i musikk og kunst. Senteret er en ressurs for alle som arbeider med teknologi som kunstnerisk verktøy, og vi har fokus på deling av kunnskap og kompetanse.

Kontakt

Ansatte

Styre

Organisasjon

Samarbeid

Historie