Foto: Michael Straus

Bowsense er navnet på et elektronisk kretskort utstyrt med sensorer som gjør det mulig å registrere tredimensjonal bevegelse, rotasjon, fingertrykk, og flere andre av brukerens handlinger. Disse dataene overføres trådlåst til et dataprogram som styrer ulike effekter og musikalske forløp i sanntid. Utvikler og prosjektleder er Hans Wilmers.

Satsningen ble påbegynt i 2007 med utvikling av en elektronisk utvidet fiolinbue i samarbeid med Norges musikkhøgskole. Teknologien blir nå brukt av forskjellige musikere, noe som gir ny innsikt i hvordan teknologi tilegnes avhengig av instrumenttyper og musikere som er involvert. Tilpasning av den opprinnelige Bowsense-elektronikken til nye bruksområder peker samtidig på områder hvor en videre utvikling vil åpne for nye musikalske muligheter.

Prosjektmål

Hovedmålet er å ta i bruk sensorteknologi i en musikalsk kontekst. Vi har allerede samarbeidet med en rekke musikere, og det viser seg at det vil være viktig å videreutvikle for å gjøre sensorene lettere å bruke, og for å gi musikerne flere muligheter. Et viktig skritt i denne retning vil være utviklingen av et grensesnitt som gjør det enkelt å opprette intuitive koblinger mellom sensordata og programvare. Dette vil inngå som viktig del av satsningen i 2011.

Close [X]