Fanfare komponert av Cecilie Ore, basert på opptak av bronselur, bestilt av Høyskolen i Oslo til åpning samt ulike sermonier i regi av HiO.