Komponisten og lydkunstneren Ewa Jacobsson arbeider for tiden hos NOTAM med verket Jarring Sound for bearbeidet lyd av flygel og annen konkret lyd; pianist, projisering og objekter. Verket planlegges ferdigstilt i oktober.