Organised Sound feirer 20 år
Tidsskriftet Organised Sound feirer 20 år og markerer med en spesialutgave med artikler skrevet av redaktørene. Alle artiklene tar seg ulike deler av fagfeltet sett i et større perspektiv enn de mer case-baserte artiklene i de vanlige utgavene. Organised Sound gies ut av Cambridge University Press og er en betydelig akademisk publikasjonsplatform innen teknologibasert musikk og musikkvitenskap. Jøran Rudi ved Notam har bidratt med teksten Past and Current Tendencies in Technology-Based... les mer

NIME2014

NIME2014
Notam deltok i juli på den årlige konferansen NIME (New Interfaces for Musical Expression), med artikkel og demonstrasjon av installasjonen Reunion2012. Reunion2012, utviklet av SkRR og Notam i samarbeid, og basert på John Cages verk Reunion, har blitt et vellykket og godt synlig prosjekt for Notam etter premieren på Ultima i 2012, med visninger på Oslo Mini Maker Fare i 2013 og Meta.Morf i Trondheim og NIME nå i år. NIME2014 ble i år holdt ved Goldsmiths University i London 30. juni... les mer
Radium – et musikkredigeringsprogram
Kjetil Matheussen presenterer en ny artikkel om Radium på Linux Audio Conference 1.-4 mai, som i år finner sted på ZKM i Karlsruhe, Tyskland. Som mangeårig programmerer på Notam siden 90-tallet og frem til 2011 har Kjetil Matheussen stått bak mye av Notams programvare, og Radium er et program som kom i sin første versjon i 2000. Radium er musikkredigeringsprogram som er inspirert av music tracker-grensesnittet kjent fra AmigaOS-plattformen fra sent på 80-tallet og begynnelsen av... les mer
Eivind Groven – East of Noise
«Hvis noen spør om veien til Grovens sted, vil de få til svar at de bare må gå etter sin lengsel. Det er østenfor støy og vestenfor dagens sinnsyke tempo – like ved et skogvann. Og på den andre siden er det noen som spiller». – Arne Nordheim  Boka «East of noise’ Eivind Groven – composer, ethnomusicologist, researcher » ble utgitt våren 2014, og er en artikkelsamling som tar for seg livet og livsverket til Eivind Groven. Interessen for komponisten, musikkforskeren... les mer
Musikkteknologiens historie
Jøran Rudi har i tre artikler publisert i tidsskriftet Musikk-Kultur et innblikk i Norges nære musikkhistorie – den elektroniske musikken. I den første artikkelen kan du blant annet lese om NRK og Arne Nordheims betydning.   I den andre artikkelen kan du blant annet lese om mangelen på utdanningsmuligheter, digitaliseringen og opprettelsen av Notam.   Den tredje artikkelen blir publisert i nest utgave av... les mer

Soundscape i kunsten

Soundscape i kunsten
Oppmerksomhet på lytting og lydomgivelsenes betydning sprer seg i kunstens forskjellige former, og et økende antall kunstnere bringer nye praksiser inn i feltet. NOTAM har derfor satt sammen en artikkelsamling som introduserer begrepet lydlandskap, forklarer terminologien, og diskuterer forskjellige kunstneriske posisjoner og innfallsvinkler til arbeid med innspilling og representasjon av lyd fra omgivelsene, både naturlige og menneskeskapte. Boken gir viktige bidrag til internasjonal... les mer

The Integra project

The Integra project
EU-prosjektet Integra ble startet i 2005 og avsulttes i 2011. Denne artikkelen av NOTAMs Jøran Rudi og Jamie Bullock fra Birmingham Music Conservatoire er en foreløpig oppsummering og vurdering av prosjektet. Open publication – Free publishing – More... les mer
Poing Impératif: Compiling Imperative and Object Oriented Code to Faust
Kjetil Matheussen skal presentere en artikkel på Linux Audio Conference 2011. Artikkelen introduserer en ny kompilator ved navn Poing Impératif. Poing Impératif utvider Faust med vanlige funksjoner fra imperative og objektorienterte programmeringsspråk. Imperative og objektorienterte funksjoner gjør det enklere å begynne å bruke Faust uten å måtte tenke på et helt funksjonelt nivå med en gang. Videre kan imperative og objektorienterte funksjoner muliggjøre semi-automatisk... les mer
Lytting, lek, læring
Høsten 2010 utførte bidro NOTAM til en foredragsserie på oppdrag fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Målgruppen var lærere på ungdomskoletrinnet, med et tverrfaglig perspektiv på hvordan man kan jobbe med musikk, matematikk, kunst og teknologi. Tilhørere var dermed lærere både innen estetiske fag og realfag. Foredragsholdere var Leif Bjørn Skorpen fra Høgskolen i Volda og Notto J. W. Thelle fra NOTAM. Fokuset for Thelles foredrag var NOTAMs programvare DSP.... les mer
Men det var aldri bedre før!
Denne teksten av Jøran Rudi ble lagt frem på Musikkteknologidagene 2010 på Norges Musikkhøgskole den 17. september 2010. Teksten presenterer en ganske direkte beskrivelse av trekk ved den musikkteknologiske virkeligheten pr. i dag, og gjør dette ut fra et ønske om å reise en komplisert debatt hvor positive sider ved utviklingen diskuteres sammen med trekk som er problematiske. Les hele... les mer

Close [X]