Dobbeltgjenger på NIME
Asbjørn Blokkum Flø deltar i juni på den årlige konferansen NIME (New Interfaces for Musical Expression), med en artikkel og demonstrasjon av installasjonen Doppelgänger. Tittelen Doppelgänger referer til ideen om dobbeltgjengeren, et fenomen som har en lang tradisjon både i skjønnlitteratur og folketro. I verket forflyttes den uorganiserte, kaotiske lyden fra kunstmuseets café over til museets mer kontemplativt gallerirom. Her presenteres lyden fra det sosiale rommet i bearbeidet,... les mer

Ultima Academy

Ultima Academy
Ultima Academy er et internasjonalt symposium som arangeres hvert år som del av Ultimafestivalen. Et program bestående av forelesninger, verksteder og debatter byr på innsikter om forbindelsen mellom samtidsmusikkteori og -praksis. Programmet er være av interesse for musikkentusiaster, profesjonelle og studenter. Ultima Academy finner sted 9. – 14- september på forskjellige steder. Notam er en av Academy sine samarbeidspartnere, og i år er det tre arrangementer i løpet av symposiet... les mer
Technology and Aesthetics
A symposium which focuses on how advances in technology provide a framework within which music, film and other artistic fields are developing – ushering through changes in the way sonic and visual art is... les mer
Electronics Meets the Challenges of the 21st Century
Et symposium arrangert av NOTAM i samarbeid med MIC Norsk Musikkinformasjon, Polsk MIC og Warsawahøsten... les mer
Soundscape i kunsten
Soundscape i kunsten er et internasjonalt symposium som søker å utforske hvordan soundscape-teknikker brukes i nåtidens kunstneriske praksiser. De senere år har vist en markert økning i interessen for lydmiljøet, og soundscape-teknikker i opptak, komposisjon og formidling er godt etablert i mange nye kryssmediale praksiser. Soundscape-lytting krever en bredere oppmerksomhet enn tradisjonell lytting til musikk, og et nærmere blikk på begrepet soundscape kan bidra til diskurs og... les mer

Close [X]