Musikkarvkonferansen
Fredag 9. desember kl 10:00 skal Notto og Jøran holde innlegg om arkivering, migrering og fremføring av computermusikk, som to av en rekke kloke hoder som samles under Musikkarvkonferansen på Nasjonalbiblioteket 8. og 9/12. Registrer deg her: Musikkarvkonferansen 2016 Facebookevent: «Digital kunst og humanistiske fag er i voldsom utvikling. For musikken har dette åpnet opp et spekter av muligheter, fra forlagenes strenge og tradisjonsbaserte, redaksjonelle tilnærming, til ny vekt på... les mer
«Maskinmusikk»
Nasjonalbiblioteket inviterer til 4 dybdesamtaler om norsk elektronisk musikk i løpet av høsten og vinteren. Jøran Rudi har sammen med Nasjonalbibliotekets Ingvild Romarheim Haugen laget programmet for serien som har fått navnet ”Maskinmusikk”. Akustikk, teknologi, maskinmusikk, stemmebruk, lydkunst og elektronisk popmusikk er blant det som blir belyst. Seint på 50-tallet begynte det norske komponistmiljøet å interessere seg for nye klanger. Utvikling av teknologi skapte nye... les mer

KISS 2016

KISS 2016
Det åttende årlige KISS (Kyma International Sound Symposium) skjer 7.-10. september i Leicester i England, og har i 2016 fått tittelen «Emergence». Jøran Rudi og lydkunstneren Anders Tveit skal til Leicester og universitetet DeMontfort, til fire dager med intensivt Kyma-nytt, læring, diskusjoner og konserter. Symposiet byr på forskningspresentasjoner, workshops, demonstrasjoner og liveopptredener av Kyma-eksperter fra Østerrike, Kina, Danmark, Tyskland, Hellas, Italia, Nederland,... les mer
Dobbeltgjenger på NIME
Asbjørn Blokkum Flø deltar i juni på den årlige konferansen NIME (New Interfaces for Musical Expression), med en artikkel og demonstrasjon av installasjonen Doppelgänger. Tittelen Doppelgänger referer til ideen om dobbeltgjengeren, et fenomen som har en lang tradisjon både i skjønnlitteratur og folketro. I verket forflyttes den uorganiserte, kaotiske lyden fra kunstmuseets café over til museets mer kontemplativt gallerirom. Her presenteres lyden fra det sosiale rommet i bearbeidet,... les mer
Ultima Academy
Ultima Academy er et internasjonalt symposium som arangeres hvert år som del av Ultimafestivalen. Et program bestående av forelesninger, verksteder og debatter byr på innsikter om forbindelsen mellom samtidsmusikkteori og -praksis. Programmet er være av interesse for musikkentusiaster, profesjonelle og studenter. Ultima Academy finner sted 9. – 14- september på forskjellige steder. Notam er en av Academy sine samarbeidspartnere, og i år er det tre arrangementer i løpet av symposiet... les mer
Technology and Aesthetics
A symposium which focuses on how advances in technology provide a framework within which music, film and other artistic fields are developing – ushering through changes in the way sonic and visual art is... les mer
Electronics Meets the Challenges of the 21st Century
Et symposium arrangert av NOTAM i samarbeid med MIC Norsk Musikkinformasjon, Polsk MIC og Warsawahøsten... les mer
Soundscape i kunsten
Soundscape i kunsten er et internasjonalt symposium som søker å utforske hvordan soundscape-teknikker brukes i nåtidens kunstneriske praksiser. De senere år har vist en markert økning i interessen for lydlandskaper, og soundscape-teknikker i opptak, komposisjon og formidling er godt etablert i mange nye kryssmediale praksiser. Soundscape-lytting krever en bredere oppmerksomhet enn tradisjonell lytting til musikk, og et nærmere blikk på begrepet soundscape kan bidra til diskurs og... les mer

Close [X]