collage

Studiokollektivet er en utleieordning på NOTAM der komponister, musikere og kunstnere har muligheten til å leie arbeidsrom på langtidsbasis i et aktivt og tverrkunstnerisk fagmiljø. Det er totalt ni utleiekontorer i størrelsen 7,7 til 10 kvadratmeter, og leien er fra 2270-2565 pr. måned avhengig av størrelse. Leien inkulderer strøm og internett samt en andel av NOTAMs fellesarealer inkludert kjøkken og tilgang til printer/scanner.

I dag er kontorene utleid til to komponister, et dansekompani, et musikerkollektiv og en filmlyddesigner. I tillegg disponerer Norsk Komponistforening to rom og NOPA ett rom som deres medlemmer bruker over kortere perioder (booking via NKF/NOPA).

For tiden er det ett kontor ledig.

For leie eller visning, ta kontakt på notam02 [a] admin.no.

 

Close [X]