Introduksjon

For å registrere seg som Notam-bruker må man ha et konkret prosjekt som man vil arbeide med. Send gjerne en e-post eller ring oss for å høre om prosjektet er noe som Notam kan hjelpe deg med. Det er også mulig å komme innom oss i Sandakerveien 24D for å ha en uformell samtale om prosjektet. En slik samtale kan ofte være med på å konkretisere rammene for prosjektet, og vi kan gi pekere på hvordan prosjektbeskrivelsen kan vinkles dersom gjennomføringen er avhengig av finansiell støtte fra ulike institusjoner.

Snakk med oss først!

Prosjektregistrering er fort gjort via vårt elektroniske skjema, men det er en god ide å lufte ideen for oss først. Da får man en god tilbakemelding på om Notam er det rette stedet å henvende seg til, og kanskje noen innspill på hvordan prosjektet kan beskrives med på kjøpet.

Registreringsskjema

Når en prosjektbeskrivelse er klar, blir neste steg å registrere prosjektet via vårt elektroniske registreringsskjema. Obligatoriske felt som må fylles ut i dette skjemaet er prosjektets navn (tittel), estimert ferdigstillelsesdato, gyldig e-postadresse, navn på prosjektansvarlig(e) og en prosjektbeskrivelse (ca. en halv A4-side). Prosjektbeskrivelsen bør, i tillegg til å forklare det bakenforliggende konseptet, også fortelle noe om hvordan prosjektet skal gjennomføres og potensielle vsinings- eller bruksområder. Noen linjer med personaliadata (bakgrunn, erfaring) er også en fordel.

Kurs og lokaler

NOTAMs lokaler kan stilles til disposisjon for brukere som vil holde kurs, arrangere verksteder eller organisere andre typer treff. Eksempler på dette er Sven Ergas innføringskurs i Ableton Live eller det årlige analogsynth-treffet som arrangeres av WintherStormer. Slike kurs og arrangementer er gode møtesteder for alle som er interesserte i musikkteknologi og arbeid med lyd, og er derfor fullverdige brukerprosjekter på lik linje med ideer til kunstneriske produksjoner eller musikkteknologiske verktøy.

Finansiering

Som bruker må man være forberedt på å legge igjen en egenandel dersom man behøver assistanse fra Notams ansatte eller vil bruke lydstudio. Notam kan bidra med ekspertise og stiller tekniske fasiliteter til disposisjon, og vi opererer med timepris på disse tjenestene. I utgangspunktet koster det 650 kroner i timen for å benytte seg aktivt av Notams personalressurser, og dersom man er kvalifisert til å bruke Notams studioer koster det 250 kroner i timen å få bruke studio uten bemanning.

Som bruker har man derimot adgang til vår terminalstue Lab Abel uten at det koster noe å sitte der og arbeide. Å arbeide slik kan være gull verdt, for man få med seg mange gratistips i uformelle samtaler med Notams ansatte og andre brukere. Våre hyppigste brukere betaler ikke en krone for å være Notam-brukere, men de har gjort datalaben til sine faste arbeidssteder, og har nådd et kompetansenivå innenfor sine felt som er en ressurs for Notam.

Rabatter

Vi opererer svært ofte med rabatterte priser, spesielt når det gjelder større prosjekter. Det er derfor viktig i altfor stor grad å ikke tenke på økonomien som et hinder for å få realisert et prosjekt hos Notam. Vi er bevisste på hvor begrensende det kan være å måtte telle kroner og øre mens man forsøker å holde fokus på et kreativt arbeide. Tenk derfor på at hvis ideen er god, vil Notam investere i prosjektet i form av personalressurser og tekniske fasiliteter. Vi gir opptil 70% rabatt på gode og store prosjekter. Da er det desto viktigere å sørge for at prosjektbeskrivelsen er godt gjennomtenkt.

I tillegg til rabatter på våre ytelser og tilgang til fasiliteter kan Notam gi veileding i hvordan prosjektet kan formes slik at det fremstår som troverdig, et kriterium for å få støtte fra stipender og fond.

Kontrakt

Brukere tegner kontrakter med Notam på prosjektbasis.
Slik ser kontrakten ut

Ved første kontraktinngåelse legges prosjektansvarlig(e) inn i listen vår over brukere. Denne listen brukes blant annet som informasjonskanal for nyheter fra Notam per e-post (ca. en gang i måneden). Status som Notam-bruker beholder man også etter endt prosjekt. Som bruker kan man komme til Notam når man vil på dagtid, og blant annet bruke vår datalab gratis. Registrerte brukere må imidlertid tegne kontrakt for hvert nye prosjekt der de behøver assistanse i form av personalressurser og/eller studiotilgang.

Close [X]