En av NOTAMs viktigste funksjoner er å være et samlende senter for kunnskap om og bruken av teknologi til kunstneriske formål. Helt siden opprettelsen i 1993 har NOTAMs kjerneaktiviteter dreiet seg om våre brukere – komponister, musikkutøvere, lydkunstnere, scenekunstnere, musikkvitere, musikklærere og programmerere av musikkteknologiske verktøy – og NOTAM kartlegger stadig nye behovsområder i musikk- og kunstteknologien på grunnlag av de prosjektene som brukerne henvender seg til oss med.

I utgangspunktet kan hvem som helst bli en NOTAM-bruker. Dersom du har en god ide til et prosjekt der NOTAMs kompetanse kan bidra til å hjelpe deg å realisere ideen, er det bare å ta kontakt med oss på telefon eller e-post. Dersom vi mener at ideen er god og vi har personalressursene tilgjenglig, vil NOTAM kunne tilby assistanse både i form av tekniske ressurser og produksjonsstøtte til kunstnervennlige priser. Graden av personlig oppfølging vil avhenge av den enkelte brukers kunnskaper. Brukere som for eksempel har gjennomført vårt kurs i studioteknikk eller som kan dokumentere tilsvarende forkunnskaper har tilgang til våre studioer og datalab, og kan om ønskelig arbeide uavhengig av NOTAMs veiledere. Dersom derimot personlig veiledning er å foretrekke, stiller vi med glede vår erfaring og kompetanse til disposisjon. Nøkkelen, slik vi ser det, er å bidra med tekniske løsninger på kunstneriske premisser.

Her er noen eksempler på NOTAMs veiledning og tekniske hjelp:

 • Programmeringshjelp eller veiledning i forbindelse med programmering
 • Veiledning om lydrelaterte problemstillinger
 • Teknisk rådgivning til kunstnere i forbindelse med konserter, utstillinger eller andre prosjekter
 • Monitoring – gjennomlytting av verk og veiledning i komposisjon og produksjon i forbindelse med dette
 • Generell problemløsning og veiledning knyttet til lyd, lydbehandling, utstyr og programvare og hjelp til kreative løsninger i musikk- og kunstprosjekter
 • Planlegging av elektronikk knyttet til utvikling av lydutstyr og/eller musikkinstrumenter
 • Veiledning om lydisolering og akustikkbehandling av rom
 • Diverse målinger i forbindelse med lydanalyse og forskningsprosjekter
 • Hjelp til lydopptak
 • Meget rimelig utleie av utstyr – mikrofoner, opptakere, høyttalere, kabler og annet teknisk lydutstyr
 • Overføring av lyd mellom ulike media eller formater
 • Reparasjon og/eller forbedring av elektronisk utstyr
 • Planlegging og oppsett av lydanlegg
 • Utlån/leie av lokaler til kurs, verksteder, presentasjoner, osv.

 
Mange artister i norsk kulturliv har vært innom NOTAM som bruker i løpet av 90- og 00-tallet.
Her kan du se hvem

Har du ideer til et prosjekt som du vil ha hjelp til å realisere?
Bli en NOTAM-bruker

Close [X]