Ny og stor satsing på avanserte teknikker
Notam og BEK starter denne høsten et program med kurs og workshoper for viderekomne brukere. Arrangementene har en teknisk vinkling og krever grunnleggende kjennskap til programmering og signalbehandling som SuperCollider, Csound og/eller Max. Alle kursene er på engelsk og tilgjengelig for internasjonale kursdeltakere, og vil gå i både Bergen og Oslo.

Program for høsten 2017: Omsluttende lyd del 1 – Mikrolyd og IRCAM Spat

Thibaut Carpentier kommer i uke 46 for å snakke om omsluttende lyd og i særdeleshet Spat, en programvare for spatialisering av lyd i Max/MSP. Han jobber ved Ircam og er en av hovedutviklerne bak Spat. Workshopen varer i fem dager og vil inneholde en blanding av hands on med veiledning og foredrag. Workshopen egner seg for avanserte brukere.

Curtis Roads kommer i uke 50 for å snakke om mikrolyd og det å komponere elektronisk musikk. Han er komponist, forfatter og programmerer og spesialist på granulærsyntese, og jobber ved Universitetet i California, Santa Barbara. Workshopen varer i 3 dager og inneholder en blanding av foredrag og hands on med veiledning. Workshopen egner seg for avanserte brukere.

Hold av uke 46 og 50! Detaljer om påmelding og program kommer over sommeren.

Om IRCAM Spat:

Spat (fr: Spatialisateur) er en kringlydprosessor i sanntid som gjør det mulig for komponister, lydkunstnere, visuelle kunstnere og lydteknikere å kontrollere lokalisering/plassering av lydkilder i studioer for omsluttende lyd. I tillegg gir Spat en kraftig etterklangsmotor som kan brukes til ekte og virtuelle lydrom. Prosessoren mottar lyder fra instrumenter eller syntetiske lydkilder, legger til spatialiseringseffekter i sanntid, og sender ut signaler for reproduksjon på et elektroakustisk system (høyttalere eller hodetelefoner).

Modulær signalbehandlingsarkitektur og design styres av beregningsmessige effektivitets- og konfigureringshensyn. Dette tillater spesielt enkel tilpasning til ulike flerkanals utgangsformater og reproduksjonsoppsett, over høyttalere eller hodetelefoner, mens kontrollgrensesnittet gir direkte tilgang til perseptuelt relevante parametere for å spesifisere avstands- og etterklangseffekter, uavhengig av det valgte reproduksjonsformatet. En annen opprinnelig egenskap ved Spat er grensesnittet for kontroll av romvirkninger basert på oppfatninger. Dette gjør det mulig for brukeren å intuitivt spesifisere egenskapene til et bestemt rom uten å måtte bruke et akustisk eller arkitektonisk vokabular.

Om mikrolyd:
På et nivå som ligger under musikalsk notasjon, befinner det seg et landskap formet av mikrolyd. Dette er lydpartikler som varer mindre enn en tiendedel av et sekund, lyder som smelter sammen, fordamper og muterer til andre lyder. Nylige teknologiske fremskritt gir oss mulighet til å sondere og manipulere disse lydpunktene, løse opp de tradisjonelle byggeblokkene av musikalsk notering og intervaller, til et mer flytende og smidig medium. Fornemmelsen av punkt, puls (en serie av punkter), linje (tone) og overflate (tekstur) dukker opp når partikkeldensiteten øker. Komponister har brukt teorier om mikrolyd i computermusikk siden 1950-tallet, blant dem Karlheinz Stockhausen og Iannis Xenakis. I dag, med økende interesse for datautstyr og elektronisk musikk, utforsker mange komponister og programvare-synteseutviklere fordelene ved denne måten å teoretisere lyd. Mikrolyd dekker alle aspekter av komposisjon med lydpartikler, og tilbyr komposisjonsteori, historiske nyvinninger, teknisk oversikt, akustiske eksperimenter, beskrivelser av musikalske verk og estetiske refleksjoner.

Bakgrunn for satsningen

Notam og BEK er to ledende sentere for nyskapende utvikling og bruk teknologi til musikk – og kunstformål i Norge. Vi har et bredt internasjonalt nettverk med ressurspersoner som inkluderer de som regnes å være pionerene innen sine kompetansefelt på musikkteknologi, lyddesign og audiovisuell teknologi. Både Notam og BEK har utdanning/kompetansehevingstiltak som et av våre kjerneområder. Utgangspunktet for denne satsningen er at vi mener at vi bør gjøre mer for å sørge for nye mål, impulser og muligheten til å løfte blikket fra hverdagsløsninger for miljøet av musikkteknologer, kunstnere og egne ansatte.

Kursrekken vil de kommende årene ta for seg tema som: Ambisonics, bølgefeltsyntese, avanserte mikrofonteknikker, hodetelefoner til omsluttende lyd, visuell lyd med IanniX, Audiovisuelle lasere, Jitter og GEN, fysikk vs kunst, Hisstools, GEN og OWL, maskinlæring, filterdesign, Kyma, avansert PD etc.

 

 

Illustrasjon: texture-372 av Sirius-sdz på DeviantArt