Notam feirer 25 år!

Dette gjør vi på Kustnernes Hus 23. november, en lørdag smekkfull av kunst, musikk og teknologi.

Her kan du blant annet oppleve kunst med overvåkningsvideoer, installasjoner, ansiktsgjenkjennelse, elektriske improvisasjoner, lyddiffusjon, kino, performances og konserter.

Programmet starter klokken 11, jubileumstale er klokken 18.

Vi håper at du vil være med på å feste og feire 25 fantastiske år og samtidig oppleve noe av det fremtiden bringer for feltet vårt.

Det er gratis inngang, med unntak av kinoprogrammet og konserten kl 18, som tilbys til en samlet sum av 100 kroner.


Tidsplan

Performance

 • 14.00-15.00 i kaféen: Det Elektriske Korps (Øyvind Mellbye og Einar Goksøyr Åsen)
 • 17.00-17.45 i bokhandelen: Samvær Under Tilsüns Pling Pong (Øyvind Mellbye og Einar Goksøyr Åsen)
 • 19.30-20.30 i bokhandelen: Samvær Under Tilsüns Pling Pong (Øyvind Mellbye og Einar Goksøyr Åsen)

Video i kino

 • 11.00 Tor Jørgen van Eijk: RAW 8/Passage C (simulated) (2008, 2019)
 • 12.00 Marthe Thorshaug: Human Wild (2019)
 • 13.00 Bodil Furu / Spilulu: Lufira (2019)
 • 13.25 Risto Holopainen: Leçons de Pythagore (2001)
 • 13.45 Magnus Bugge: Soundtrack for Webcams (2017)
 • 14.00 Tor Jørgen van Eijk: RAW 8/Passage C (simulated) (2008, 2019)
 • 15.00 Bodil Furu / Spilulu: Lufira (2019)
 • 15.25 Risto Holopainen: Leçons de Pythagore (2019)
 • 15.45 Magnus Bugge: Soundtrack for Webcams (2017)
 • 19.30 Marthe Thorshaug: Human Wild (2019)

Installasjoner i Atelier Felix

 • 11.00-23.00 Gunhild Mathea Olaussen: Blow (2012)
 • 11.00-23.00 Boris Kourtoukov: Machines that Judge Us (2019)

Jubileumstale og konsert i kino

18.00-19.00

 • Tale ved Christian Blom (daglig leder av Notam)
 • Risto Holopainen og Per Hess: Neonmeditasjoner (2018)
 • Mariam Gviniashvili: Flux (2018)
 • Giuseppe Pisano: Scie Luminosissime (2018)
 • Stian Westerhus: Amputation (2016)

Konsert i kaféen

21.00-22.00

 • Rolf Wallin: (1994)
 • Hilde Marie Holsen og Gyrid Nordal Kaldestad: Live
 • Ernst van der Loo: Live

Jubileumstale og konsert i kino

Risto Holopainen og Per Hess: Neonmeditasjoner (2018)

I Neonmeditasjoner (2018) brukes sensorer og fargefiltre for å omforme farger og valører til et lydbilde. Lyden illustrerer ikke, men er direkte knyttet til de farger og valører som avleses. Hver minste bevegelse av sensorene gir endret avlesning og endret lyd. Systemet er svært følsomt og ingen avlesning kan gjentas uten avvik. Dette gir lydbildet et organisk forløp og hver fremføring blir unik.

Mariam Gviniashvili: Flux (2018)

Et elektroakustisk verk for lyddiffusjon, som presenteres i 8 kanaler.

Mikroskopiske lydhendelser, som strømmer ut og blir konturer og fluktuerende teksturer i rommet: fugler, boblende flater og pseudo-verbale artikulasjoner.

Giuseppe Pisano: Scie Luminosissime (2018)

Et elektroakustisk verk for lyddiffusjon, som presenteres i 8 kanaler.

Scie Luminosissime er Pisano’s hyllest til tomheten. Verket er oppbygd som et akvarellmaleri med utflytende strukturer.

Stian Westerhus: Amputation (2016)

Westerhus fremfører sitt monumentale verk Amputation fra 2016, et omfattende lydeksperiment, som mikser sang med improvisert gitar.

Video

Tor Jørgen van Eijk: RAW 8/Passage C (simulated) (2008, 2019)

En fortsettelse av en serie komponert i 2008 og igjen i 2010 med analogt videoutstyr som del av et residensopphold på The Experimental Television Center i Owego, USA. I 2019 ble en digital simulasjon av den analoge estetikken oppnådd i et studio i Oslo.

Marthe Thorshaug: Human Wild (2019) – Premiere

Musikk av Dan Ola Persson. I Human Wild, følger vi en menneskeflokk. Hva skiller dem fra de andre dyrene? Hvordan organiserer de flokken? Hvordan takler de frykt? I jakten på menneskedyret, møter de hester, hunder, sauer, griser, høns og ulv. Hvordan kan disse dyrene hjelpe menneskeflokken med å overleve?

Bodil Furu / Spilulu: Lufira (2019)

Lydfilm

Risto Holopainen: Leçons de Pythagore (2001)

Leçons de Pythagore er Holopainens første og mest ambisiøse animasjon, realisert på Notam i 2001-2002. En akusmatisk dokumentarballet, der betrakteren oppfordres til å lukke øynene.

Magnus Bugge: Soundtrack for Webcams (2017)

En audiovisuell installasjon, som kombinerer generative lydspor i sanntid med åpne webcam-strømmer.

Performance

Det Elektriske Korps (Øyvind Mellbye og Einar Goksøyr Åsen)

Elektrisk Korps spiller med sine synkroniserte, elektroniske trommebokser i en slags technoversjon av 17. mai.

Samvær Under Tilsüns Pling Pong (Øyvind Mellbye og Einar Goksøyr Åsen)

Augmentert bordtennis med Livet™ som innsats. Slå blindt ut i lufta og kanskje du vinner hele turneringa?

Installasjon

Gunhild Mathea Olaussen: Blow (2012)

Harpe, avis, vifte, lydforsterkere

Boris Kourtoukov: Machines that Judge Us (2019)

Hvordan opplever vi maskiner, dersom vi gir en menneskelig stemme til deres algoritmiske logikk? Via hørbare dialoger sikter Machines that Judge Us etter å manifestere tankeprosessen innom sporing og algoritmer for overvåking. En serie små, identiske maskiner observerer menneskers bevegelser i rommet.

Konsert i kaféen

Rolf Wallin: (1994)

For komponist, kontrolldrakt og computer.

Komponisten sier om dette verket: «Hva om min stemme kunne ha bolig i hvilken som helst kroppsdel? Hva om jeg kunne berøre min stemme ved å berøre min kropp? Hva slags sang ville da oppstå fra hvilken kroppsdel? Jeg lagde dette stykket for å finne det ut. “Yó” er spansk og betyr “jeg”.»

Verket fremføres av Silje Aker Johnsen

Hilde Marie Holsen og Gyrid Nordal Kaldestad: Live

Hilde Marie Holsen (trompet, effekter) og Gyrid Nordal Kaldestad (stemme, objekt, effekter) er to utøvere og komponister med fokus på akustiske og elektronisk prosesserte lyder. Resultatet blir et elektroakustisk univers med store og små lyder.

Ernst van der Loo: Live

Livekonsert med elektronisk komposisjon for modulærsyntese og datamaskin.

Verksteder for viderekomne brukere er en internasjonal orientert serie verksteder om aktuelle temaer innen kunst- og musikkteknologi der vi inviterer de ledende ekspertene på sine respektive områder. Så langt har vi hatt besøk av Curtis Roads (University of California Santa Barbara), David Pirró (ALMAT), Ernst Karel, Hanns Holger Rutz (ALMAT), Joseph Anderson (DXARTS, University of Washington) og Thibaut Carpentier (IRCAM). Neste verksteder er med Luke Fischbeck og Diemo Schwarz (IRCAM).

Vi ønsker å tilby viderekomne kunst- og musikkteknologibrukere en rekke verksteder på et høyt internasjonalt nivå. Utgangspunktet er fordypning i det vi mener er de mest interessante områdene i vår tids kunst- og musikkteknologi. Dette kan være ting som for eksempel omsluttende lyd, feltopptak, kunstnerisk bruk av algoritmer, musikalsk signalbehandling, lydanalyse, lydsyntese og maskinlæring. Med dette utgangspunktet inviterer vi de fremste personene i de ulike fagfeltene.

Verkstedserien er et samarbeid mellom Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst) og BEK (Bergen senter for elektronisk kunst). Serien er støttet av Norsk kulturråd.


Neste verksteder:

 

Machine Learning For Sound-Makers

17. – 21. februar 2020
Luke Fischbeck
Listening Through: Machine Learning For Sound-Makers.
Sted: BEK (Bergen senter for elektronisk kunst).

Et verksted som utforsker aktuelle maskinlæringsteknikker for å jobbe kreativt med lyd. Med ulike innfallsvinkler for mønstergjenkjenning, klassifisering, kategorisering, oversettelse, generering osv., har maskinlæring blitt brukt på alt fra automatisk teksting, bevegelsesgjenkjenning, kart eller MIDI. Lyddata derimot, med sin komplekse perseptuelle og kontekstuelle måte å tolkes på, er spesielt utfordrende men samtidig svært opplysende i møte med maskinlæring. I verkstedet vil vi identifisere de poetiske mulighetene som ligger i prediktiv mønstergjenkjenning, med mål om å sette i gang egne kreative prosjekter.

Les mer om verkstedet her:

Listening Through: Machine Learning For Sound-Makers.


 

MuBu

2. – 6. desember 2019
Diemo Schwarz (IRCAM)
Lydbehandling med IRCAM MuBu.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

MuBu er et svært avansert verktøy for signalbehandling, analyse, maskinlæring og lydsyntese i Max. MuBu er blant de mest omfattende lydbhandlingsverktøyene som finnes i dag, og kan brukes i alt fra komposisjon, lyddesign, liveopptreden og improvisasjon til interaktive installasjoner og dans. Verkstedet vil inneholde en blanding av praktisk arbeid, veiledning og forelesninger.

Les mer om verkstedet her:

Verksted for avanserte brukere: MuBu med Diemo Schwarz


Tidligere verksteder:

 

Reality-based Audio

20. august – 7. september 2019
Eksperimentelt arbeide med dokumentariske lydopptak.
Sted: Struer, Danmark. Organisert av BEK (Bergen senter for elektronisk kunst).

I dette verkstedet ble det arbeidet med eksperimentelle dokumentariske lydopptak i Struer, Danmark. Dette resulterte i et nytt lydverk som ble presentert under lydkunstfestivalen Struer Tracks. Verkstedet tok for seg problemstillinger rundt «land use» for å belyse forandringer i landskapet som skjer på grunn av økende avhengighet av digital, global kommunikasjon.

Les mer om verkstedet her:

Reality-based Audio Workshop – Struer


 

Ambisonics

1. – 5. oktober 2018
Joseph Anderson, (DXARTS, University of Washington), Trond Lossius (BEK)
Avansert bruk av Ambisonics.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

I dette verkstedet fordypet vi oss i en av de mest sentrale teknikkene i forbindelse med omsluttende lyd; Ambisonics. Vi gikk inn på det teoretiske grunnlaget bak Ambisonics, lærte praktisk beherskelse av verktøyet, og så dessuten på hvordan man kan arbeide med rom i egen kunstnerisk praksis.

Les mer om verkstedet her:

Kurs for viderekomne del 5: Ambisonics med Joseph Anderson


 

Feltopptak for viderekomne

20. – 24. august 2018
Ernst Karel.
Verksted i virkelighetsbasert lydkomposisjon.
Sted: BEK (Bergen senter for elektronisk kunst).

I dette verkstedet om eksperimentell, virkelighetsbasert lydkomposisjon, fikk deltagerne muligheten til å utvikle og tenke sammen rundt lydverk som utforsker begreper og forestillinger om «sted». Det var likt fokus på opptakspraksis, lytting, utvelgelse og komposisjon. Verkstedet ble ledet av Ernst Karel. Karel arbeider med elektroakustisk musikk og eksperimentelle, virkelighetsbaserte lydverk for flerkanals installasjoner og performancer, og samarbeider med filmskapere og kunstnere om audiovisuelle arbeider. Fra 2006-2017 var han leder av Sensory Ethnography Lab ved Harvard University.

Les mer om verkstedet her:

Kurs i feltopptak for viderekomne


 

Thresholds of the Algorithmic

8. – 14. juni 2018
David Pirró (IEM) og Hanns Holger Rutz (ALMAT).
Verksted og utstilling om bruk av algoritmer i utviklingen av kunst.
Sted: Lydgalleriet, organisert av BEK (Bergen senter for elektronisk kunst).

I utstillingen og verkstedet Thresholds of the Algorithmic utforsket norske og internasjonale kunstnere hvordan algoritmer kunne brukes som verktøy, bindemiddel og formgiver i utviklingen av kunst. Verkstedet var en del av det østerrikske kunstneriske forskningsprosjektet Algorithms that Matter (ALMAT), og ble ledet av Hanns Holger Rutz og David Pirrò fra Institute of Electronic Music and Acoustics (IEM) på University of Music and Performing Arts i Graz.

Les mer om verkstedet her:

Thresholds of the Algorithmic


 

Mikrolyd

12. – 14. desember 2017
Curtis Roads (University of California Santa Barbara)
Verksted om mikrolyd med Curtis Roads.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

Curtis Roads er en av pionerene innen mikrolyd. Med mikrolyd mener vi en modell for arbeid med lyd der lyden reduseres til små lydpartikler. Dette finner vi i alt fra Iannis Xenakis musikk til lydbearbeidingsteknikker som granulær syntese. Vi arbeidet både med de kompositoriske og tekniske sidene ved mikrolyd.

Les mer om verkstedet her:

Kurs for viderekomne del 2: Mikrolyd med Curtis Roads


 

Omsluttende lyd med Spat

13. – 17. november 2017
Thibaut Carpentier (IRCAM)
Arbeid med omsluttende lyd i IRCAM Spat.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

Thibaut Carpentier arbeider ved Ircams team for akustiske og kognitive rom. Carpentier holdt et verksted i avansert arbeid med omsluttende lyd i programpakken Spat. Spat er en av de mest omfattende programpakkene for omsluttende lyd, og et svært kraftig verktøy. Vi gikk i dybden når det gjaldt programmering og signalbehandling for omsluttende lyd, samtidig som vi arbeidet med hvordan man kan bruke dette verktøyet kunstnerisk.

Les mer om verkstedet her:

Kurs for viderekomne del 1: Thibaut Carpentier og Spat

Diemo Schwarz: Avansert lydbehandling med IRCAM MuBu.
2. – 6. desember, 10:00 – 16:00
Sted: Notam i Oslo

Pris: 5000 kroner for alle akademiske ansatte i 50% stillinger eller mer, gratis for alle andre. Kursdeltakere som tar kurset gratis må betale et depositum på kr 300 som tilbakebetales ved kursstart. Kurset er produsert i samarbeid med BEK – Bergen senter for elektronisk kunst.

Diemo Schwarz er en av hovedutviklerne bak MuBu, et svært avansert verktøy for signalbehandling, analyse, maskinlæring og lydsyntese i Max. MuBu er blant de mest omfattende lydbhandlingsverktøyene som finnes i dag, og kan brukes i alt fra komposisjon, lyddesign, liveopptreden og improvisasjon til interaktive installasjoner og dans. Verkstedet vil inneholde en blanding av praktisk arbeid, veiledning og forelesninger.

Diemo Schwarz er en av de fremste internasjonale ekspertene på sanntidsanalyse og syntese av lyd, og er tilknyttet IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Musique) i Paris, Frankrike. Diemo Schwarz jobber både som forsker og musiker, og kombinerer improvisert elektronisk musikk med egne gestikk-kontrollerte digitale instrumenter.

Deltakerne må ha en god, grunnleggende forståelse av Max for å delta på dette verkstedet. Personer med gode ferdigheter innen lydprogrammeringsspråk som SuperCollider, Csound, PD og CLM, vil også dra nytte av verkstedet.

MuBu
MuBu (for «multi-buffer») er et sett med Max-moduler for sanntid og ikkesanntids multimodal signalbehandling (lyd og bevegelse), maskinlæring og granulær, konkatenativ eller additiv lydsyntese. Ved å bruke den multimodale MuBu-beholderen kan brukere lagre, redigere og visualisere forskjellige typer tidsmessige synkroniserte kanaler: lyd, spektre, lydbeskrivelser, bevegelsesdata, segmenteringsmarkører og MIDI-partitur. Forenklet symbolsk musikalsk fremstilling og parametere for syntese og omsluttende lyd kan også integreres.

MuBu integrerer moduler for interaktiv maskinlæring for gjenkjennelse av lyd- eller bevegelsesformer. MuBu inkluderer også PiPo (Plugin Interface for Processing Objects) for signalanalyse og prosessering.

MuBu brukes innen områdene musikalsk komposisjon, lyddesign, liveopptreden og improvisasjon, interaktive installasjoner og dans. Verkstedet vil hovedsakelig være viet til å presentere teknologien og gi deltakerne sjansen til å bruke den via praktiske økter, slik at de kan tilegne seg ferdighetene som er nødvendige for å lage komposisjoner, installasjoner, digitale instrumenter og egne kreative verktøy.

Mer informasjon om MuBu: http://forumnet.ircam.fr/product/mubu-en/

Plan for verkstedet
– introduksjon + eksempler
– grunnleggende konsepter i Mubu (beholder, buffere, spor, rammer, matriser, redigering)
– granulær syntese
– romlig granulær syntese (flerkanals og ambisonics)
– spektral + additiv analyse og syntese
– lydanalyse
– musaicing
– korpusbasert konkatenativ syntese: lydbeskrivelser, catart
– maskinlæring med Mubu (klassifisering, bevegelsesgjenkjenning og følging)

Diemo Schwarz
Diemo Schwarz er forsker og utvikler ved Lyd-musikk-bevegelse Interaksjon (ISMM) -teamet ved Ircam, og jobber med lydanalyse og interaktiv korpusbasert konkatenativ syntese i flere forsknings- og musikalske prosjekter i skjæringspunktet mellom informatikk, musikkteknologi og audiovisuellt arbeid. Han er også utøver av improvisert elektronisk musikk på sitt eget gestikk-kontrollerte digitale instrument basert på CataRT.

Praktisk informasjon
Tid: 2. – 6. desember, 10:00 – 16:00
Pris: 5000, – kroner for alle akademiske ansatte i 50% stillinger eller mer, gratis for alle andre.
Lærer: Diemo Schwarz
Språk: Engelsk
Antall plasser: 12
Sted: Notam i Oslo
Påmelding: Nå

For påmelding, send en e-post til asbjornf@notam02.no med navn, bosted og e-postadresse samt informasjon om din bakgrunnskunnskap og motivasjon til å ta kurset. Vi vil deretter sende deg detaljert informasjon om betaling, oppstart og videre oppfølging.