Verksteder for viderekomne brukere er en internasjonal orientert serie verksteder om aktuelle temaer innen kunst- og musikkteknologi der vi inviterer de ledende ekspertene på sine respektive områder. Så langt har vi hatt besøk av Curtis Roads (University of California Santa Barbara), David Pirró (ALMAT), Ernst Karel, Hanns Holger Rutz (ALMAT), Joseph Anderson (DXARTS, University of Washington) og Thibaut Carpentier (IRCAM). Neste verksted er med Diemo Schwarz (IRCAM).

Vi ønsker å tilby viderekomne kunst- og musikkteknologibrukere en rekke verksteder på et høyt internasjonalt nivå. Utgangspunktet er fordypning i det vi mener er de mest interessante områdene i vår tids kunst- og musikkteknologi. Dette kan være ting som for eksempel omsluttende lyd, feltopptak, kunstnerisk bruk av algoritmer, musikalsk signalbehandling, lydanalyse, lydsyntese og maskinlæring. Med dette utgangspunktet inviterer vi de fremste personene i de ulike fagfeltene.

Verkstedserien er et samarbeid mellom Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst) og BEK (Bergen senter for elektronisk kunst). Serien er støttet av Norsk kulturråd.


Neste verksted:

 

MuBu

2. – 6. desember 2019
Diemo Schwarz (IRCAM)
Lydbehandling med IRCAM MuBu.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

MuBu er et svært avansert verktøy for signalbehandling, analyse, maskinlæring og lydsyntese i Max. MuBu er blant de mest omfattende lydbhandlingsverktøyene som finnes i dag, og kan brukes i alt fra komposisjon, lyddesign, liveopptreden og improvisasjon til interaktive installasjoner og dans. Verkstedet vil inneholde en blanding av praktisk arbeid, veiledning og forelesninger.

Les mer om verkstedet her:

Verksted for avanserte brukere: MuBu med Diemo Schwarz


Tidligere verksteder:

 

Reality-based Audio

20. august – 7. september 2019
Eksperimentelt arbeide med dokumentariske lydopptak.
Sted: Struer, Danmark. Organisert av BEK (Bergen senter for elektronisk kunst).

I dette verkstedet ble det arbeidet med eksperimentelle dokumentariske lydopptak i Struer, Danmark. Dette resulterte i et nytt lydverk som ble presentert under lydkunstfestivalen Struer Tracks. Verkstedet tok for seg problemstillinger rundt «land use» for å belyse forandringer i landskapet som skjer på grunn av økende avhengighet av digital, global kommunikasjon.

Les mer om verkstedet her:

Reality-based Audio Workshop – Struer


 

Ambisonics

1. – 5. oktober 2018
Joseph Anderson, (DXARTS, University of Washington), Trond Lossius (BEK)
Avansert bruk av Ambisonics.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

I dette verkstedet fordypet vi oss i en av de mest sentrale teknikkene i forbindelse med omsluttende lyd; Ambisonics. Vi gikk inn på det teoretiske grunnlaget bak Ambisonics, lærte praktisk beherskelse av verktøyet, og så dessuten på hvordan man kan arbeide med rom i egen kunstnerisk praksis.

Les mer om verkstedet her:

Kurs for viderekomne del 5: Ambisonics med Joseph Anderson


 

Feltopptak for viderekomne

20. – 24. august 2018
Ernst Karel.
Verksted i virkelighetsbasert lydkomposisjon.
Sted: BEK (Bergen senter for elektronisk kunst).

I dette verkstedet om eksperimentell, virkelighetsbasert lydkomposisjon, fikk deltagerne muligheten til å utvikle og tenke sammen rundt lydverk som utforsker begreper og forestillinger om «sted». Det var likt fokus på opptakspraksis, lytting, utvelgelse og komposisjon. Verkstedet ble ledet av Ernst Karel. Karel arbeider med elektroakustisk musikk og eksperimentelle, virkelighetsbaserte lydverk for flerkanals installasjoner og performancer, og samarbeider med filmskapere og kunstnere om audiovisuelle arbeider. Fra 2006-2017 var han leder av Sensory Ethnography Lab ved Harvard University.

Les mer om verkstedet her:

Kurs i feltopptak for viderekomne


 

Thresholds of the Algorithmic

8. – 14. juni 2018
David Pirró (IEM) og Hanns Holger Rutz (ALMAT).
Verksted og utstilling om bruk av algoritmer i utviklingen av kunst.
Sted: Lydgalleriet, organisert av BEK (Bergen senter for elektronisk kunst).

I utstillingen og verkstedet Thresholds of the Algorithmic utforsket norske og internasjonale kunstnere hvordan algoritmer kunne brukes som verktøy, bindemiddel og formgiver i utviklingen av kunst. Verkstedet var en del av det østerrikske kunstneriske forskningsprosjektet Algorithms that Matter (ALMAT), og ble ledet av Hanns Holger Rutz og David Pirrò fra Institute of Electronic Music and Acoustics (IEM) på University of Music and Performing Arts i Graz.

Les mer om verkstedet her:

Thresholds of the Algorithmic


 

Mikrolyd

12. – 14. desember 2017
Curtis Roads (University of California Santa Barbara)
Verksted om mikrolyd med Curtis Roads.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

Curtis Roads er en av pionerene innen mikrolyd. Med mikrolyd mener vi en modell for arbeid med lyd der lyden reduseres til små lydpartikler. Dette finner vi i alt fra Iannis Xenakis musikk til lydbearbeidingsteknikker som granulær syntese. Vi arbeidet både med de kompositoriske og tekniske sidene ved mikrolyd.

Les mer om verkstedet her:

Kurs for viderekomne del 2: Mikrolyd med Curtis Roads


 

Omsluttende lyd med Spat

13. – 17. november 2017
Thibaut Carpentier (IRCAM)
Arbeid med omsluttende lyd i IRCAM Spat.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

Thibaut Carpentier arbeider ved Ircams team for akustiske og kognitive rom. Carpentier holdt et verksted i avansert arbeid med omsluttende lyd i programpakken Spat. Spat er en av de mest omfattende programpakkene for omsluttende lyd, og et svært kraftig verktøy. Vi gikk i dybden når det gjaldt programmering og signalbehandling for omsluttende lyd, samtidig som vi arbeidet med hvordan man kan bruke dette verktøyet kunstnerisk.

Les mer om verkstedet her:

Kurs for viderekomne del 1: Thibaut Carpentier og Spat

Diemo Schwarz: Avansert lydbehandling med IRCAM MuBu.
2. – 6. desember, 10:00 – 16:00
Sted: Notam i Oslo

Pris: 5000 kroner for alle akademiske ansatte i 50% stillinger eller mer, gratis for alle andre. Kursdeltakere som tar kurset gratis må betale et depositum på kr 300 som tilbakebetales ved kursstart. Kurset er produsert i samarbeid med BEK – Bergen senter for elektronisk kunst.

Diemo Schwarz er en av hovedutviklerne bak MuBu, et svært avansert verktøy for signalbehandling, analyse, maskinlæring og lydsyntese i Max. MuBu er blant de mest omfattende lydbhandlingsverktøyene som finnes i dag, og kan brukes i alt fra komposisjon, lyddesign, liveopptreden og improvisasjon til interaktive installasjoner og dans. Verkstedet vil inneholde en blanding av praktisk arbeid, veiledning og forelesninger.

Diemo Schwarz er en av de fremste internasjonale ekspertene på sanntidsanalyse og syntese av lyd, og er tilknyttet IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Musique) i Paris, Frankrike. Diemo Schwarz jobber både som forsker og musiker, og kombinerer improvisert elektronisk musikk med egne gestikk-kontrollerte digitale instrumenter.

Deltakerne må ha en god, grunnleggende forståelse av Max for å delta på dette verkstedet. Personer med gode ferdigheter innen lydprogrammeringsspråk som SuperCollider, Csound, PD og CLM, vil også dra nytte av verkstedet.

MuBu
MuBu (for «multi-buffer») er et sett med Max-moduler for sanntid og ikkesanntids multimodal signalbehandling (lyd og bevegelse), maskinlæring og granulær, konkatenativ eller additiv lydsyntese. Ved å bruke den multimodale MuBu-beholderen kan brukere lagre, redigere og visualisere forskjellige typer tidsmessige synkroniserte kanaler: lyd, spektre, lydbeskrivelser, bevegelsesdata, segmenteringsmarkører og MIDI-partitur. Forenklet symbolsk musikalsk fremstilling og parametere for syntese og omsluttende lyd kan også integreres.

MuBu integrerer moduler for interaktiv maskinlæring for gjenkjennelse av lyd- eller bevegelsesformer. MuBu inkluderer også PiPo (Plugin Interface for Processing Objects) for signalanalyse og prosessering.

MuBu brukes innen områdene musikalsk komposisjon, lyddesign, liveopptreden og improvisasjon, interaktive installasjoner og dans. Verkstedet vil hovedsakelig være viet til å presentere teknologien og gi deltakerne sjansen til å bruke den via praktiske økter, slik at de kan tilegne seg ferdighetene som er nødvendige for å lage komposisjoner, installasjoner, digitale instrumenter og egne kreative verktøy.

Mer informasjon om MuBu: http://forumnet.ircam.fr/product/mubu-en/

Plan for verkstedet
– introduksjon + eksempler
– grunnleggende konsepter i Mubu (beholder, buffere, spor, rammer, matriser, redigering)
– granulær syntese
– romlig granulær syntese (flerkanals og ambisonics)
– spektral + additiv analyse og syntese
– lydanalyse
– musaicing
– korpusbasert konkatenativ syntese: lydbeskrivelser, catart
– maskinlæring med Mubu (klassifisering, bevegelsesgjenkjenning og følging)

Diemo Schwarz
Diemo Schwarz er forsker og utvikler ved Lyd-musikk-bevegelse Interaksjon (ISMM) -teamet ved Ircam, og jobber med lydanalyse og interaktiv korpusbasert konkatenativ syntese i flere forsknings- og musikalske prosjekter i skjæringspunktet mellom informatikk, musikkteknologi og audiovisuellt arbeid. Han er også utøver av improvisert elektronisk musikk på sitt eget gestikk-kontrollerte digitale instrument basert på CataRT.

Praktisk informasjon
Tid: 2. – 6. desember, 10:00 – 16:00
Pris: 5000, – kroner for alle akademiske ansatte i 50% stillinger eller mer, gratis for alle andre.
Lærer: Diemo Schwarz
Språk: Engelsk
Antall plasser: 12
Sted: Notam i Oslo
Påmelding: Nå

For påmelding, send en e-post til asbjornf@notam02.no med navn, bosted og e-postadresse samt informasjon om din bakgrunnskunnskap og motivasjon til å ta kurset. Vi vil deretter sende deg detaljert informasjon om betaling, oppstart og videre oppfølging.

KURSET ER FULLTEGNET. NESTE KURS STARTER HØSTEN 2020.

Programmering, lyd og bilde i Max er et internettbasert kurs produsert ved Notam. Kurset ble lansert høsten 2010, og starter 30. september 2019 for tiende gang i en helt ny og sterkt utvidet versjon. Informasjon om påmelding finner du nederst på denne siden.

Målet med kurset er å gi en grundig gjennomgang av programmet, slik at deltakerne etter endt kursdeltagelse kan produsere sine egne løsninger i Max. Kurset retter seg mot personer med normalt gode grunnkunnskaper i multimediateknologi. Kurset gir grunnleggende opplæring både i programmering i Max og arbeide med digital lyd, video og grafikk, litt avhengig av hvilken utgave av kurset du velger. Deltakerne får en forståelse for å arbeide med lyd, video, grafikk og interaksjon, og dette vil være nyttig for personer som arbeider med for eksempel lydteknikk, musikk, komposisjon, billedkunst og interaksjonsdesign.

Max er en mellomting mellom et programmeringsspråk og multimediaprogramvare. Grunnkunnskaper innen lyd- eller bildeprogramvare, programmering eller tilsvarende er en fordel. Verktøyet som benyttes i kurset er Max fra Cycling ’74. Kursets hovedfokus er teknisk beherskelse av dette verktøyet. Kurset består hovedsakelig av en rekke øvelser som skal leveres inn. Øvelsene skal gi både teknisk og teoretisk fordypning. De tekniske oppgavene omhandler ulike felt som blant annet musikalsk signalbehandling, lydsyntese, video, 3D-grafikk, algoritmer og brukergrensesnitt, avhengig av hvilken utgave av kurset du har valgt.

Deltakerne må regne med å arbeide rundt 100-300 timer med kurset, avhengig av hvilken variant av kurset de velger. Grunnen til den store arbeidsmengden er at programmet har en såpass høy kompleksitetsgrad at en enklere gjennomgang bare vil skrape i overflaten. Kursdeltakerne vil gjennomgå kurset i den hastigheten de selv velger innenfor kursets tidsramme. I løpet av denne tiden er det flere frister for innlevering av oppgaver. Alt nødvendig materiale lastes ned via Internett. En fast lærer er knyttet til kurset, og læreren vil være tilgjengelig for spørsmål, svar og kommentarer. Kursoppgavene må sendes inn elektronisk via e-post, og vil bli evaluert og kommentert fortløpende. Denne siden viser et eksempel på hvordan språk og innhold er formet.


Om Max

Max har etter hvert blitt en slags standard for arbeid med interaksjonsdesign i forbindelse med blant annet lyd, video, grafikk og sensorelektronikk. Programmet gjør det mulig å bygge skreddersydde løsninger der tradisjonelle programmer kommer til kort. Dette kurset vil gi en grundig gjennomgang av Max slik at man etter endt kursdeltagelse er i stand til å produsere egne løsninger.

Max er som sagt et program i grenselandet mellom et programmeringsspråk og ordinær programvare. Programmet er ikke like vanskelig å beherske som et ordentlig programmeringsspråk, men heller ikke like intuitivt som et ordinært dataprogram. Fordelene med denne type dataprogrammer sammenlignet med ordinær programvare er at mulighetene til fleksible, spesialsydde løsninger er langt større. Ulempen er at det er langt mer teknisk krevende å beherske på et noenlunde akseptabelt nivå.

Det finnes andre lignende programmer, men en av fordelene med Max er at programmet har stor utbredelse slik at man enkelt kan få hjelp og støtte om man støter på tekniske problemer. En annen fordel er at Max har en godt gjennomarbeidet samling med dokumentasjon- og øvelsesfiler slik at det er enklere å komme i gang uten for mye erfaring.

Illustrasjon: Miya Masaokas kombinasjon av koto, laserkoto og datamaskin er et eksempel på en kombinasjon av tradisjonelle musikkinstrumenter og datamaskin. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.


Om MSP

MSP er lyddelen til MAX. I MSP kan du blant annet jobbe med syntetisk lyd, lydanalyser, lydeffekter og flerkanals høyttalersystemer. MSP er et svært kraftig verktøy. Har du en idé til et lydarbeid er det svært sannsynlig at du kan realisere den i MSP.

Max/MSP er som sagt ikke det eneste programmet der man kan jobbe på denne måten. Programmet Pd (som er fri programvare), Native instruments Reaktor og Kyma (som krever egen maskinvare) er alle nært beslektet med Max. Det finnes flere tekstbaserte løsninger med fri programvare for arbeid med lyd, som SuperCollider, Csound, CLM og Chuck. I disse systemene arbeider man med den samme modulære strukturen, men skriver all datakoden som tekst.


Om Jitter

Jitter er grafikk- og videodelen til MAX. I Jitter kan du blant annet jobbe med video, bildeanalyser, 3D-grafikk og virtuell virkelighet. Jitter er et omfattende programmeringsverktøy for visuelt arbeide. Har du en visuell idé er det stor sannsynlighet for at den lar seg realisere i Jitter.

Max/Jitter er ikke det eneste programmet der man kan jobbe med video og grafikk på denne måten. Kombinasjonen PD/GEM (Graphics Environment for Multimedia) ligner veldig på Max og Jitter. Programmene vvvv (som er fri programvare) og Vdmx, er også nært beslektet med Max. Det finnes tekstbaserte løsninger for multimedia, som for eksempel Processing. På samme måte som i tilsvarende lydprogrammer blir all datakode i Processing skrevet som tekst.


Øvelser

Hele kurset er basert på en gjennomgang av Cycling ’74 sine egne øvelser i Max, såkalte «tutorials». Disse øvelsene er en god og grundig måte å lære seg programmet på og det er ingenting i veien for å gjøre de på egen hånd. Fordelen med å følge NOTAMs kurs er derimot at du vil få hjelp og veiledning underveis. Siden det vil være en betydelig utfordring for personer uten programmeringsteknisk bakgrunn å lære Max, regner vi med at de aller fleste vil ha stor nytte av kurset. Vi sikrer også at du har forstått stoffet gjennom at du løser obligatoriske kontrolloppgaver. Det fordres normalt gode engelskkunnskaper siden øvelsene er på engelsk.


Programvare

En ni måneders Maxlisens er inkludert for kursets første femten deltagere. Du vil få dette ved oppstarten av kurset. Inntil da kan du eksperimentere med demoversjonen av Max.

Du kan også kjøpe Max ved å laste det ned direkte fra Cycling ’74 sine egne hjemmesider. Denne nedlastede versjonen fungerer som demoversjon, men for å bruke den som et fullverdig program må du ha lisens. Programmet koster per juli 2019 kr. 3400,- ($399). Er du student eller lærer koster det kr. 2150 ($250). Det finnes egne innkjøpsordninger for høgskoler og universiteter, slik at programvaren kan tilbys til lavere priser for studenter. Du kan også abonnere på Max for 85 kroner per måned ($9.99).


Praktisk informasjon

Kurset finnes i 4 versjoner:

Max/MSP/Jitter for arbeide med programmering, interaksjon, lyd, video og grafikk. Varighet: 9 måneder. Seks frister for innlevering av oppgaver. Beregnet arbeidstid: 375 timer.

Max/MSP: for arbeide med programmering, interaksjon og lyd. Varighet: 6 måneder. Fire frister for innlevering av oppgaver. Beregnet arbeidstid: 250 timer.

Max/Jitter for arbeide med programmering, interaksjon, video og grafikk. Varighet: 6 måneder. Fire frister for innlevering av oppgaver. Beregnet arbeidstid: 250 timer.

Jitter påbyggingsdel for personer som tidligere har tatt Max/MSP kurset, eller har tilsvarende ferdigheter. Varighet: 3 måneder. To frister for innlevering av oppgaver. Beregnet arbeidstid: 125 timer.

Frist for påmelding for alle kursene inklusiv Jitter påbyggingsdel: 16. september 2019.

Start for alle kursene unntatt Jitter påbyggingsdel er 30. september 2019. Jitter påbyggingsdel starter 23. mars 2020.

Varighet: 3-9 måneder avhengig av hvilket kurs man velger. Innlevering i eget tempo. I løpet av kurset er det 2-6 frister for innlevering av oppgaver avhengig av hvilket kurs man velger.

Pris:

Max/MSP/Jitter 9 000,-

Max/MSP 6 000,-

Max/Jitter 6 000,-

Jitter påbyggingsdel 3 000,-

Lærere: Asbjørn Blokkum Flø, Balint Laczko og Piotr Pajchel.

Antall plasser: 8 og 6 *

Sted: Internett

* Det er et begrenset antall plasser, 8 plasser til Max og MSP og 6 plasser til Jitter. Plass på kurset bekreftes ved betaling.

Foto: Koka Nikoladze


Krav til utstyr

For å følge kurset må du i tillegg til en datamaskin med vanlig lyd inn- og utgang ha et USB- eller MIDI-keyboard samt programvaren Max. For MSP-delen av kurset er det en fordel å ha en enkel mikrofon koblet til datamaskinens lydinngang selv om dette ikke er helt nødvendig. For Jitterdelen av kurset må du ha en datamaskin med et videokamera, for eksempel et enkelt innebygd kamera. Dersom du har spørsmål om kurset, send dem til: admin [a] notam02.no

Illustrasjon: Laetitia Sonamis Lady’s Glove gir nye former for interaksjon mellom utøver og datamaskin gjennom Max. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.


Om lærerne

Kurset er skrevet av Asbjørn Blokkum Flø som sammen med Balint Laczko og Piotr Pajchel også er kursets veileder. Flø har komposisjonsutdannelse fra Norges Musikkhøgskole. Siden 1999 har han jobbet som frilans komponist og lydkunstner med fokus på instrumentalmusikk, elektronisk musikk og lydkunst for radio og installasjoner. Han har jobbet med Max siden midten av 90-tallet har og har lang erfaring med interaktivt arbeid. Foto: Ivan Brodey


 

Balint Laczko har komposisjonsutdannelse fra Franz-Liszt akademiet i Budapest. Han har brukt Max til lyddesign og komposisjon siden 2012, og jobber med avanserte teknikker for programmering, signalbehandling og syntese. Balint er en dyktig bruker av Max til omsluttende lyd, noe man kan se i hans videoserie om Ircam Spat-programvaren for tredimensjonal lyd. Foto: Thom Johansen.


 

Veileder for kursets Jitterdel er Piotr Pajchel. Piotr Pajchel er en videobasert billedkunstner med utdannelse fra Statens kunstakademi i Oslo. Piotr arbeider med sanntids video som brukes i installasjoner, forestillinger og live fremføring. Han har deltatt i mange utstillinger nasjonalt og internasjonalt siden 2001. Han hadde ansvaret for videoarbeidet i kunstnerkollektivet Verdensteatret fra 2003-2019. Piotr har brukt Max siden 1999. Foto: Jørgen Sørheim


Påmelding

Registrering til kurset gjøres ved å betale for kurset via Paypal. Velg en av de fire kursalternativene her:

KURSET ER FULLTEGNET. NESTE KURS STARTER HØSTEN 2020.

Husk å ta med følgende opplysninger:

Fornavn og etternavn

Adresse

Telefonnummer

e-post