Nyheter

Nettbasert kurs i Max...

Programmering, syntese og signalbehandling i Max er et internettbasert kurs produsert ved NOTAM. Kurset ble lansert...

Verkstad med Joker Nies...

I samband med festivalen Tape to Zero på Nasjonal Jazzscene den 3.-4.april 2014, arrangerer Notam, Tape to Zero, Dans...

NIME2014...

Notam deltok i juli på den årlige konferansen NIME (New Interfaces for Musical Expression), med artikkel og...

Radium – et musikkre...

Kjetil Matheussen presenterer en ny artikkel om Radium på Linux Audio Conference 1.-4 mai, som i år finner sted på...

Stille Lyd – elektro...

STILLE LYD –  A concert of electroacoustic works from Norway. Notam har hatt den britiske komponisten Andrew...

Kulturens vilje på svensk...

Kulturens vilje eller  K- k- kulturpolitikk - et radioprogram om norsk kulturpolitikk fortalt for svensker av Søssa...

Notam

Nyhetsbrev

Aktivitetskalender