Nyheter

Verkstad med Joker Nies...

I samband med festivalen Tape to Zero på Nasjonal Jazzscene den 3.-4.april 2014, arrangerer Notam, Tape to Zero, Dans...

Mekkekvelder våren 2014...

Vårsemesteret byr på flere superpopulære tirsdagsmekkedager på NOTAM en gang i måneden. Velkommen til et nytt...

Eivind Groven – East...

«Hvis noen spør om veien til Grovens sted, vil de få til svar at de bare må gå etter sin lengsel. Det er østenfor...

Musikkteknologiens histori...

Jøran Rudi har i tre artikler publisert i tidsskriftet Musikk-Kultur et innblikk i Norges nære musikkhistorie – den...

Stille Lyd – elektro...

STILLE LYD –  A concert of electroacoustic works from Norway. Notam har hatt den britiske komponisten Andrew...

Kulturens vilje på svensk...

Kulturens vilje eller  K- k- kulturpolitikk - et radioprogram om norsk kulturpolitikk fortalt for svensker av Søssa...

Notam

Nyhetsbrev

Aktivitetskalender