banner

Soundscape i kunsten

Symposium, 8. - 10. april 2010

 

Norges musikkhøgskole
Riksscenen
Cinemateket
Sound of Mu
Norsk kulturråd
Institusjonen Fritt Ord

Symposium – Soundscape i kunsten

Symposiet er ferdig gjennomført.

Torsdag 8. april

09:00 – 09:30

Norges musikkhøgskole,
Auditoriet, 2. bygg

Åpning av symposiet
Peter Tornquist (Leder for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi, NMH)
Rune Molvær (daglig leder, NOTAM), Henrik Hellstenius (organisatorer)

09:30 – 11:00

Norges musikkhøgskole,
Auditoriet, 2. bygg

Soundscape og lytting

Presentasjon: Jøran Rudi (NOTAM, Norge)
Respons: Henrik Hellstenius (NMH, Norge)

11:00–12:30

Norges musikkhøgskole,
Auditoriet, 2. bygg

Mot øko-akustisk komposisjon

Presentasjon: David Monacchi (Pesaro Musikkonservatorium, Italia)
Respons: Jana Winderen (Oslo, Norge)
12:30–13:30 Lunsj  

13:30–15:00

Norges musikkhøgskole,
Auditoriet, 2. bygg

Rekontekstualisering av omgivelseslyd som musikalsk praksis

Presentasjon: Bill Fontana (San Francisco, USA)
Respons: Camille Norment (Oslo, Norge)

15:00–16:30

Norges musikkhøgskole,
Auditoriet, 2. bygg

Konstruksjon av soundscape i Tarkovskijs «Offeret»

Presentasjon: Owe Svensson (Stockholm, Sverige)
Respons: Gisle Tveito (Oslo, Norge)

18:00 presis

Cinemateket

Billeter kr. 100,- fra billettluka på Cinemateket

Soundscape-konsert

David Monacchi
Jana Winderen

21:00

Cinemateket

Kr. 75,- / 45,- for Cinematekets medlemmer.
Kjøpes fra billettluka på Cinemateket

Film Andrej Tarkovskij: Offeret
Introduksjon av Owe Svensson
Fredag 9. april

09:00 –10:30

Norges musikkhøgskole,
Auditoriet, 2. bygg

Soundscape komposisjon – likheter og forskjeller i komposisjon for instrumenter og/eller feltopptak

Presentasjon: Kjell Samkopf (Bærum, Norge)
Respons: Anders Vinjar (Nesodden, Norge)

10:30 – 12:00

Norges musikkhøgskole,
Auditoriet, 2. bygg

Fenomenologi vs. representasjon i soundscape lydmateriale

Presentasjon: Francisco Lopez (Madrid, Spania)
Respons: Natasha Barrett (Oslo, Norge)
12:00–13:00 Lunsj  

13:00–14:30

Norges musikkhøgskole,
Auditoriet, 2. bygg

Hørt gjennom veggen – steder for det hørbare

Presentasjon: Kristof Georgen (Stuttgart, Tyskland)
Respons: Floris van Manen (Amsterdam, Nederland)

14:30–16:30

Norges musikkhøgskole,
Auditoriet, 2. bygg

Paneldiskusjon, avslutning  

20:00

Riksscenen

Billette kr. 150,-
fås kjøpt på døra (ikke forhåndssalg)

Soundscape-konsert Francisco Lopez
Natasha Barrett

22:00

Sound of Mu

Gratis inngang

Soundscape-fest Child of Klang (DJ Sunshine)

 

 

Rundebord om opptaksteknikker – praktisk problemløsing

Lørdag 10. april

12:00

NOTAM

Rundebordssamtale om opptaksteknikker og konkrete problemstillinger David Monacchi
Gisle Tveito
Kristof Georgen
Owe Svensson
Jana Winderen
Natasha Barrett
Floris van Manen
Anders Vinjar