Hjem
Nedlasting
   Programvare
   Musikk- og lydeksempler
   Læremidler
Renstemming
Eivind Grovens prosjekt
   Teknisk løsning
   Bilder
Moderniseringsprosjektet
   Automaten i orgelhuset
   Portabel renstemming
Nettressurser, litteratur


English
Nettressurser, litteratur

- Arvidsen, J. K. "Eivind Grovens renstemte orgel med automatisk toneoppvalg". I: Norsk kirkemusikk Nr. 8., 1982: 295-303.
- Bengtsson, Ingmar. "Stemming". Cappelens musikkleksikon. Oslo, 1980.
- Busoni, Ferruccio: Entwurf einer neuen Aesthetik der Tonkunst. Charlottenburg, 1907.
- Code, David Løberg. "Not equal: feminism, tuning, and theory pedagogy". I: Theory and Practice. Vol. 20, pp. 1-12, 1995.
- Code, David Løberg. Pianoets elfenbensbur. Unpub. article, Kalamazoo, Mich./Oslo november, 1998.
- Code, David Løberg. "Eivind Grovens 'Rein'boge: Det renstemte orgelet som folkeinstrument." I: Årbok for norsk folkemusikk 10 (2001):100-110.
- Code, David Løberg. "Acting Natural: Eivind Groven's Naturskalaen and the Renstemte Organ." I: Norsk Folkmusikklags skrifter 15 (2001): 68-78. Oslo, 2002.
- Code, David Løberg. "Groven.Max: An Adaptive Tuning System for MIDI Pianos." I: Computer Music Journal, 26(2), 2002.
- Code, David Løberg. "The Groven Piano In Tune with Nature." I: Piano Today, Summer 2002.
- Code, David Løberg. "Groven ex machina: The Evolving Technology of Tuning". I: Studia Musicologica Norvegica. 29 (2003): 44-56.
- David Codes nettsider om Eivind Groven.
- Frandsen, Lars. Livsløgnen og drømmen om det fuldkomne. Om anvendelsen af ren stemning i forbindelse med det sædvanlige 12-tonige klaviatur, med udgangspunkt i Eivind Grovens renstemte orgel, Master's thesis, Aalborg Universitet, 1995.
- Groven, E., Naturskalaen, Skien: Norsk folkekultur, 1927.
- Groven, E., "Det renstemte klaver. Eivind Grovens revolusjonerende opfinnelse patentert i en rekke land.", I: Tonekunst 17/18 (1934): 135-136.
- Groven, E., Temperering og renstemming, Oslo, Dreyer, 1948 (1948a).
   Oversettelse til engelsk: Equal Temperament and Pure Tuning. Oslo: Eget forlag, 1969.
   Oversettelse til tysk: Temperierung und Reinstimmung. Tangen: Suttung, 1973.
- Groven, E., "Temperering av tonesystemer." I: Fra fysikkens verden 1 (1948): 24-34.
- Groven, E., "My untempered organ." I: Organ Institute quarterly. Vol. 5, no. 3 (1955):34-40.
- Groven, E., Renstemningsautomaten, Oslo, Universitetsforlaget. Oslo, Universitetsforlaget.
- Groven, E., Eivind Groven - Heiderskrift til 70-års-dagen 8. okt. 1971. (Red.: Olav Fjalestad), Oslo 1971.
- Jorgensen, Owen H.: Tuning. Containing the perfection of eighteenth-century temperament, the lost art of nineteenth-century temperament, and the science of equal temperament. Complete with instructions for aural and electronic tuning. East Lansing 1991.
- Lysdahl, Anne Jorunn Kydland. " - i den gryende morgentime - : Eivind Grovens arbeid med det renstemte orgelet i historisk og estetisk perspektiv." I: Studia Musicologica Norvegica 23 (1997), 5-20.
- Lysdahl, A.J. Kydland. Eivind Grovens arbeid med det renstemte orgelet i historisk perspektiv I: Norsk kirkemusikk. Årg. 52 (1999), nr. 4, s. 5-13; nr. 5, s. 5-6, 8-15.
- Lysdahl, Anne Jorunn Kydland. "Eivind Groven's pure-tuned organ in historical and aesthetic perspective". I: Fontes artic musicae, 51:2 (April-June), Kassel 2004. (http://www.areditions.com/journals/fontes/site51.2.html)
- Musikkinformasjonssenterets biografi
- Musikkinformasjonssenteret, redaksjonell artikkel
- Monzo, J. L. 2002 Eivind Groven's schizmic temperament, Tonalsoft.
- Orgelhusets hjemmeside
- Schönberg, Arnold: Harmonilehre. Leipzig 1911
- Skaarberg, K.E. Algoritmer for renstemt klaverinstrument. Master's thesis, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, 1995.
- Svensson, S. E. Vårt Tonsystem och dess Temperaturer, i Svensk Tidsskrift for Musikforskning, Stockholm, 1950.

Kulturradet logo  nb logo  West Michigan logo 
I samarbeid med Eivind Grovens Institutt for renstemming