Hjem
Nedlasting
   Programvare
   Musikk- og lydeksempler
   Læremidler
Renstemming
Eivind Grovens prosjekt
   Teknisk løsning
   Bilder
Moderniseringsprosjektet
   Automaten i orgelhuset
   Portabel renstemming
Nettressurser, litteratur


English
Renstemming

I en renstemt skala forholder grunnfrekvensene seg til hverandre som hele tall - renstemte intervaller defineres altså av forholdet mellom tonene. I et oktavintervall har for eksempel oktaven dobbelt så høy frekvens som grunntonen, mens et kvintintervall består av forholdet 2:3. Renstemthet er å betrakte som et objektivt begrep.

I vårt diatoniske system (veksling mellom hele og halve tonetrinn), regnes intervallene ut gjennom addisjon og subtraksjon av disse forskjellige forholdstallene. Har man oppnådd rene samklanger innenfor én toneart, er konsekvensen at samklanger innenfor andre tonearter blir urene. På grunn av ønsket om å kunne spille i alle tonearter på f. eks. piano uten å måtte stemme om, har det blitt forsøkt forskjellige løsninger på dette problemet gjennom å gjøre kompromisser i stemmingen gjennom utjevning av intervallene. Pythagoreisk stemming er ett løsningsforsøk, og likesvevende stemming er et annet. I løpet av det 20. århundre fortrengte likesvevingen andre typer stemminger, men det man vant gjennom likesvevingen, tapte man i klarheten til de fleste intervaller.

Den norske musikkforskeren Eivind Groven (1901-1977) erfarte tidlig at spillemenn og folketonesangere tok i bruk ikke-tempererte intervaller, og opplevde at det likesvevende kompromiss forflatet musikken. Han ønsket å kombinere muligheten for å spille renstemt i alle tonearter med bruken av et normalt klaviatur, og regnet ut at man kunne oppnå et godt renstemmingssystem gjennom å tilegne tre tonehøyder pr. tone, altså 36 tonehøyder pr. oktav. Han fikk bygget en automat som skulle velge riktig tonehøyde alt etter spesifisert toneart og tilpassing til spillet der tonearten vekslet, og bygget flere instrumenter som ble koblet til denne automaten. Dermed ble det mulig å spille rent i alle tonearter. I tillegg kan Grovens renstemte orgel gjengi skalaer som tar i bruk tonetrinn utenfor hel- og halvtone, noe som gjerne opptrer i folkemusikk.

Musikkviteren David Code har laget en digital versjon av denne automaten, og NOTAM har utviklet et portabelt renstemmingssystem som bruker en sampler eller softsynth i datamaskinen som lydkilde. Systemet kan lastes ned gratis fra nettsidene her, og kjøres på Mac OSX-maskiner. Neste skritt i det pågående utviklingsarbeidet er tilpassing til Windows-plattformen.

Kulturradet logo  nb logo  West Michigan logo 
I samarbeid med Eivind Grovens Institutt for renstemming