Hjem
Nedlasting
   Programvare
   Musikk- og lydeksempler
   Læremidler
Renstemming
Eivind Grovens prosjekt
   Teknisk løsning
   Bilder
Moderniseringsprosjektet
   Automaten i orgelhuset
   Portabel renstemming
Nettressurser, litteratur


English
Moderniseringsprosjektet

I 2001 bevilget Norsk Kulturråd midler til modernisering av Groven-automaten. Den gamle renstemmingsautomaten er nå skiftet ut med en datamaskin med programvare utarbeidet av David Loberg Code, Western Michigan University, Kalamazoo, USA, og tilkoblet det gamle pipeorgelet: elektronteknologi er dermed erstattet med datateknologi. Spillebordet er også skiftet ut. Arbeidet er utført av Henrik Sundt ved NOTAM (Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk). I sitt 50. år har altså det gamle pipeorgelet fått sin tredje "hjerne": det har fulgt med i den teknologiske utviklingen - fra reléteknologi, til elektronteknologi, og endelig - til datateknologi.

I 2004 bevilget Norsk Kulturråd midler til Groveninstituttet for utvikling av et portabelt renstemmingssystem for nedlasting, og NOTAM har arbeidet frem en løsning. Renstemming er nå alment tilgjengelig ressurs for alle med en datamaskin og et elektronisk tangentinstrument med MIDI. Muligheten for å ta renstemming i bruk er nå åpen for alle komponister og musikere, og denne praktiske tilgjengeligheten vil bidra til å gjøre renstemmingen kjent.

I 2013 kom en tredje bevilgning fra Norsk Kulturråd, og systemet i orgelhuset vil nå kunne gjennomgå nødvendige oppgraderinger av maskinvare, samt at arbeidet med portabilitet skal kunne videreføres. Mer om detaljene komemr her i løpet 2013/14.

Eivind Groven oppfattet aldri sitt renstemmingsprosjekt som endelig avsluttet, lot mange muligheter stå åpne og funderte stadig på endringer. Bjørn Raad, som bygde elektronautomaten og erfarte Grovens begeistring for tekniske nyvinninger, har følgende kommentar til den moderniseringen som nå har funnet sted: "Dette hadde vært noe for Groven, å kunne eksperimentere hemningsløst med nye løsninger og forbedringer på en enklere måte enn før."

Kulturradet logo  nb logo  West Michigan logo 
I samarbeid med Eivind Grovens Institutt for renstemming