Hjem
Nedlasting
   Programvare
   Musikk- og lydeksempler
   Læremidler
Renstemming
Eivind Grovens prosjekt
   Teknisk løsning
   Bilder
Moderniseringsprosjektet
   Automaten i orgelhuset
   Portabel renstemming
Nettressurser, litteratur


English
Automaten i orgelhuset

Høsten 2003 ble renstemmingsautomaten i orgelhuset på Ekeberg skiftet ut. Den tidligere transistor-automaten ble erstattet med en Macintosh datamaskin med MIDI-klaviatur, programvare for renstemming, samt en enhet som kobler datamaskinen til orgelet. Programvaren utfører samme arbeid som den gamle transistorautomaten, og er programmert etter Eivind Grovens prinsipper for renstemming.

BESKRIVELSE AV ARBEIDET
Orgelet består av tre deler: Orgelpipene (180 stk) med lufttilførsel, renstemmingsautomaten, og spillebordet. Når tangentene på spillebordet trykkes ned, går signal til renstemmingsautomaten, som beregner hvilke orgelpiper som skal åpnes. Hver orgelpipe har et lade-relé, som åpner lufttilførselen til pipen når det tilføres strøm. Hvert lade-relé er koblet med en ledning til renstemmingsautomaten, som dermed kan styre åpning og lukking av hver pipe.

Ledningene til alle de 180 pipene ble koblet fra, og for hver ledning ble tilhørende pipe identifisert. Ledningene ble koblet til interace-enheten via seks konnektorer. Interface-enheten består av fem komponenter som er bygget inn i en felles boks; tre MIDI-parallell-kort, et USB/MIDI-interface og en strømforsyning. Foruten konnektorene til pipene, er den forsynt konnektorer for klaviatur (MIDI) og datamaskin (USB).

Hvert av de tre MIDI-kortene oversetter fra note-melding inn, til en av 60 strømførende utganger på 16 volt. Hvilket av kortene og hvilken utgang som blir aktivert, bestemmes av programvaren. Flere utganger kan være strømførende samtidig. Utgangene til de pipene som ønskes aktivert blir satt strømførende, de tilhørende lade-reléer slår inn, og pipene gir lyd.

Ladereléene og deres ledningstilførsel har blitt beholdt fra det gamle systemet, og vi har koblet oss inn på disse. I det nye systemet er renstemningsautomaten skiftet ut med en datamaskin med programvare, samt en interface-enhet. Spillebordet er også skiftet ut. Programvaren er skrevet av David Code, og utfører beregningsarbeidet som den forrige renstemningsautomaten gjorde ved hjelp av transistorer, samt at det er forbedret. Datamaskinen er en Apple iCube med flatskjerm. Spillebordet er et MIDI-klaviatur av type Kurtzweil. Interface-enheten er blitt bygget spesielt til formålet, og systemet er dokumentert.

Den nye tekniske løsningen gir en fleksibilitet man ikke hadde med det forrige systemet. Siden kjernen er et dataprogram som lett kan endres, kan funksjonaliteten til automaten forandres etter behov. Dette gjelder bl.a. videre forbedringer av metodene for beregning av renstemming, og nye funksjoner for betjening av orgelet som man måtte ønske å legge inn.

PROGRAMVAREN
Programvaren kjører under Max, som er et system for sanntids signalbehandling av lyd og kontrolldata. På bakgrunn av hvilke tangenter som er trykket ned på spillebordet, og hvilke som tidligere har vært trykket ned, beregner programmet hvilke piper som skal lyde, ut fra Eivind Grovens regler for renstemming.

Systemet fungerer ved at MIDI-meldinger sendes fra spillebordet til datamaskinen når tangentene trykkes ned, og etter å ha utført sine beregninger, sender programmet MIDI-meldinger til interface-enheten. Denne setter i sin tur de aktuelle lade-reléene strømførende, og luften til pipene åpnes.

DELTAKERE
Programvaren er utviklet av David Loberg Code ved Western Michigan University. Henrik Sundt ved NOTAM har konstruert og bygget tilkoblingsenheten, og koblet systemet sammen. Prosjektet er finansiert av Norsk Kulturråd og NOTAM.

Kulturradet logo  nb logo  West Michigan logo 
I samarbeid med Eivind Grovens Institutt for renstemming