- norsk senter for teknologi i musikk og kunst -

Rolf Wallins kontrolldress oppgraderes

Rolf Wallin tok i 1994 initiativet til et samarbeid med NOTAM om å lage en kontrolldress for bruk til sanntids scenefremføring av elektronisk musikkk. I løpet av de siste månedene har Wallin i samarbeid med Anders Vinjar og Henrik Sundt oppgradert dressen, slik at den MIDI-baserte overføringsteknologien som gikk over kabel nå har blitt erstattet av et trådløst system basert på Open Sound Control. I forbindelse med dette bygges det nå et spesielt grensesnitt, og lydinnholdet har også blitt fornyet.
Les mer


ICMC 2008

Årets ICMC - International Computer Music Conference - fant sted i Belfast. En stor norsk delegasjon var tilstede, med Hans Wilmers og Kjetil Matheussen som representanter fra NOTAM. Matheussen hadde en poster om programvaren rt-snd og fremføring av musikkstykket Many Saxophones of Colors V1.2, mens Hans Wilmers hadde en poster og demonstrasjon av Sensorbue-prosjektet i samarbeid med Knut Guettler og Victoria Johnson fra Norges Musikkhøgskole.
Les mer


Nye NOTAM-kurs

Vi har lagt ut informasjon om to nye kurs som vil gå henholdsvis på senhøsten og på nyåret. 17. november starter et innføringskurs i Ableton Live som ledes av Sven Erga, og 5. januar vil det holdes et nytt ukeskurs i Studioteknikk ledet av Cato Langnes. Vi åpner for påmeldinger mandag 8. september.
Innføringskurs i Ableton Live
Innføring i studioteknikk

Musikkteknologidagene 2008

Årets musikkteknologidager finner sted i Bergen 10. og 11. september 2008, og arrangeres i samarbeid mellom BEK, BRAK og Griegakademiet, UiB. Siden 2005 har musikkteknologidagene vært et faglig møtested for representanter for undervisningsinstitusjoner, produksjonsmiljøer, kunstnere, forskere, studenter og andre interesserte som på ulike måter arbeider med musikkteknologi. NOTAM vil representeres ved Jøran Rudi.
Les mer


Ung Nordisk Musikk Norge 2008

Ung Nordisk Musikk (UNM-) festivalen er en årlig festival for unge, nordiske komponister og musikere. Festivalen arrangeres på omgang i de nordiske land. I 2007 var det islandske UNM som inviterte til festival i Reykjavik, i 2008 er det Oslo som står for tur. Festivalen varer fra 30. august til 5. september. NOTAM ved Cato Langnes er ansvarlig for lydproduksjonen ved flere av arrangementene
Les mer


--------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTAM i september

I september skal det arbeides med følgende prosjekter i NOTAMs studio:

 • Isak Andersen skal lage musikk til en Riksteater-forestilling ved navn Integr_it, og skal i den sammenheng gjøre lydopptak i Studio Norheim.
 • Ewa Jacobsson arbeider videre med verket A Liar's Map, som skal stilles ut på NOTAMs lydkunstutstilling Absorpsjon og resonans i november.
 • Natasha Barrett og Stefan Østersjø skal spille materiale til en ny CD-produksjon.
 • Jana Winderen skal arbeide med et lydkunstprosjekt i Studio Nordheim.
 • Anders Vinjar arbeider videre med et NOTAM-bestillingsverk og andre prosjekter.

  Andre NOTAM-relaterte prosjekter:

 • I forbindelse med Ultima-festivalen skal Jøran Rudi ha en installasjon i foajeen på Norges Musikkhøgskole. Verket heter I minne og skal bestå av båndopptakere som tar opp, resirkulerer og stykker opp lyden av foajeen i en stor sløyfe.
 • Natasha Barrett har en konsertfremføring og tre lydinstallasjoner med prosjektet Sub Terra på Ny Musikks festival NUMUSIC i Stavanger 4. - 6. september. Til installasjonen låner Barrett høyttalere fra NOTAM.
 • Jana Winderen deltar med et lydardeide på JunKroom den 5. september i Kyoto, Japan.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dette er et nyhetsbrev fra NOTAM
  Dersom du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev, klikk her:
  Nyhetsbrev fra NOTAM - Avmelding

  NOTAM
  Nedre gate 5, N-0551 Oslo
  tlf: 22 35 80 60
  www.notam02.no

  NOTAM - norsk senter for teknologi i musikk og kunst