norsk senter for teknologi i musikk og kunst

Sensorbue - et samarbeid mellom NOTAM og Norges Musikkhøgskole

NOTAM har i samarbeid med Norges Musikkhøgskole utviklet en fiolinbue utrustet med sensorer til kontroll av lyd i sanntid. En første prototype er nå ferdig, og prosjektet skal presenteres på ICMC-konferansen i Belfast i august 2008. Sensorbuen er utviklet av Hans Wilmers (NOTAM) og Knut Guettler (NMH) i samarbeid med fiolinisten Victoria Johnson (NMH).
Les mer


«Festivalsommeren» er i gang

Flere internasjonale konferanser og festivaler om elektroakustisk musikk og musikkteknologi går av stabelen i juni, og NOTAM er aktivt involvert. Vi er tilstede på Synthese-festivalen i Bourges, EMS-konferansen i Paris og på Integra-festivalen i Birmingham. I tillegg bidrar en rekke NOTAM-relaterte artister kunstnerisk med bestillingsverk og fremføringer.
Les mer


DSP oversettes til tsjekkisk

DSP2 er en programvare for signalbehandling i pedagogisk øyemed og har skoleelever som sin hovedmålgruppe. Programmet er tidligere oversatt til svensk, dansk, tysk, engelsk, fransk og portugisisk, og er i bruk hos en rekke skoler både i Norge og internasjonalt. Det er selve programmet som nå vil være tilgjenglig i åtte språk. Nettsiden om DSP er foreløpig på norsk, svensk og engelsk.
Les mer


--------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTAM i juni

Komposisjon og kunst

I juni skal det arbeides med følgende prosjekter i NOTAMs studio:

 • Ewa Jacobsson gjør ferdig CD-produksjonen «Happy Leaves»
 • Anawana Haloba Hobøl og Fransesca arbeider med installasjonen «The air between two women», som skal vises på Manifesta 7, Italia.
 • Anawana Haloba Hobøl arbeider med lydinstallasjonen «When the private became public», som skal vises på Sydney-biennalen til høsten
 • Jane Boyd arbeider med en lyd / videoinstallasjon som skal vises på The Freedman Foundation Travelling Exhibition i Sydney i september
 • Camilla Norment arbeider med en lydinstallasjon
 • Kaja Haugen Leijon arbeider med en lydinstallasjon
 • Sven Erga / Cato Langnes mikser lyd til en CD-utgivelse

  Øvrige prosjekter:

 • Vi setter opp CF Sound lyd-avspillere til Marit Benthe Nordheim og Geir Johnson-installasjonene Campingkvinner (Stavanger 2008) og Rottejomfruen (Porsgrunn).

  Forskning og utvikling

 • Hans Wilmers arbeider med Max/MSP-programmering til Sensorbue-prosjektet i samarbeid med Norges Musikkhøgskole.
 • DSP oversettes til tsjekkisk.

  Undervisning

  Vårsemesteret 2008 er avsluttet og det vil ikke være noen undervisning hos NOTAM i juni.

  Formidling

 • NOTAM representeres ved:
        Synthese 2008 - flere norske bidrag
        EMS 08 - festival og konkurranse
        Integra - festival, konkurranse samt norske bidrag i form av bestillingsverk
 • Jøran Rudi skal holde en presentasjon ved NOPAs årsmøte.

  Asbjørn Flø, utdanningsansvarlig, går ut i permisjon og skal være borte fra juni 2008 til april 2009. I denne perioden skal han konsentrere seg om egne komposisjonsprosjekter.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dette er et nyhetsbrev fra NOTAM
  Dersom du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev eller vil gi annen tilbakemelding, klikk her:
  Nyhetsbrev fra NOTAM

  NOTAM
  Nedre gate 5, N-0551 Oslo
  tlf: 22 35 80 60
  www.notam02.no

  NOTAM - norsk senter for teknologi i musikk og kunst