Absorpsjon og resonans - NOTAMs lydkunstutstilling


Komplett verksliste

Bjørn Askefoss: Muliot (18. desember - 25. januar)
Installasjonen er en abstraksjon og fortolkning av et verk fra verdenslitteraturen. Askefoss er opptatt av lydens eller meningens bestanddeler, og griper sitt lydmateriale an for å trekke ut elementer og løse opp helheten, slik at vi skal bli oppmerksom på detaljene. Han benytter seg av en avansert teknikk for distribusjon av klanger mellom mange høyttalere som står i ring rundt installasjonens agora, dit publikum også ledes. Stykket er et bestillingsverk fra NOTAM og er støttet av Norsk kulturråd.

Mer om Bjørn Askefoss


Siri Austeen: Lyder som Vågan (Sounds like Vågan)
Med dette verket viser Austeen sammenhengene i en nordlandskommune gjennom opptak av lyd fra hverdagsliv og omgivelser, og bryter på den måten med de mer naturromantiske bilder som oftest brukes til å forklare hvordan livet på dette stedet må være. Hun kommer nær livet i kommunen, og prosjektet er også utviklet sammen med befolkningen. Slik sikrer hun at det hun trekker frem faktisk er viktig.

Mer om Siri Austeen


Christian Bermudez: Bestiarum Digitalis / the fantastical beasts' zoo
Bestiarier hadde sin storhetstid i middelalderen, med illustrerte kompendier med grundige beskrivelser av dyr, fugler og til og med steiner. Terskelen mellom virkelighet og fantasi ble ofte overskridet, og en rekke mytiske kreasjoner var også beskrevet. Den digitale tidsalderen har gitt oss nye dyrearter, og Bestiarum Digitalis er et prosjekt der disse nye skapningene samles i et lydlig bestiarium – en dyrehage som tillater publikum å danne seg nye fantasifulle skapninger basert på lydene de hører.

Mer om Christian Bermudez


Emil Bernhardt: Wittgenstein – stoler
Med et fokus på språk søker Bernhardt i sin installasjon å komme Ludwig Wittgenstein nærmere under huden gjennom montasje av lyder med tilknytting til ham, og opplesing av deler av hans tekster oversatt fra tysk. Assosiasjonene i språket kombinert med det klingende materialet skaper forbindelser som man ikke kan lese seg til – vi får et inntrykk av Wittgensteins resonansbunn.

Mer om Emil Bernhardt


Espen Sommer Eide: Karusell
Installasjonens viktigste objekt er en leke-karusell som stilles ut utenfor museets inngangsparti, og verket er utstillingens eneste interaktive arbeid som må oppleves gjennom fysisk deltagelse. Gjennom fire høyttalere spiller av re-arrangerte felestykker fra norsk folkemusikk i et kvadrofonisk oppsett. Hastigheten på avspillingen av stykkene bestemmes av karusellens rotasjon når den settes i gang av et lekelystent publikum. Dermed skapes en original kobling mellom lyd og bevegelse og en nyskapende form for «surround» opplevelse.

Mer om Espen Sommer Eide


Bjørn Erik Haugen: Transfer
Dette er et opptak av lyden av en penn som skriver definisjonen på ordet «lyd». Gjennom studiomessig behandling av den krassende skrivelyden lar Haugen oss oppleve skrivebevegelsen, med dens tempo, styrke og temperament. Haugen bringer frem det skrevne språk slik det ikke kan leses, men må høres. En slik tilnærming kan si oss vel så mye om intensjonen i teksten som bokstavene gjør. Papirstykket som ble skrevet på under opptaket inngår også som en del av utstillingen.

Mer om Bjørn Erik Haugen


Ewa Jacobsson: A Liar's Map
Med denne lydinstallasjonen problematiserer Jacobsson kunstprosessen og hvordan kunstens identitet blir til, i og utenfor institusjonen. Hun diskuterer blant annet kunstens identitet gjennom sammenhengen mellom skrap og løgn. Det som kastes bort har hatt en verdi, og er den egentlig borte? Kanskje kunstneren heller forandrer den ved sin (gjen)bruk, og at den tillagte verdien og meningen blir en fiksjon i forhold til opprinnelsen – en løgn? Jacobsson komponerer forsiktig til oss, og lydene taler direkte, uten særlige studiomessige omskrivninger.

Mer om Ewa Jacobsson


Øystein Wyller Odden: Stone Piece
En stein kastes gjennom en glassrute; lyden tas opp og strekkes i varighet. Med utgangspunkt i dette opptaket har Wyller Odden transkribert lyden slik at den kan fremføres av en strykekvartett på åpningen av utstillingen. Steinen som forårsaket lyden er også en sentral visuell del av verket, og hullet i ruten som ble knust vil tjene som en logo for prosjektet. Verket leses lettest som en mangefasettert institusjonskritikk, elegant og paradoksal fordi den er avhengig av nettopp en institusjon for å fungere som verk. Stone Piece gikk av med seieren i lydkunstkonkurransen som munnet ut i denne lydkunstutstillingen.

Mer om Øystein Wyller Odden


Stian Skagen og Monica Winther: The Inward Rising (20. november - 12. desember)
Lydforming og komposisjon med utgangspunkt i elektroakustiske teknikker går igjen i flere verk, men er spesielt tydelig i verket til Stian Skagen og Monica Winther. Installasjonen inneholder visualiseringer av de strengere komponerte spektra man hører i installasjonen. Det arbeides med abstrakte klanger, mer spesifikt med elektronisk klingende spektra. Under åpningen av utstillingen gir Stian Skagen en fremføring.

Mer om Stian Skagen
Mer om Monica Winther


Øyvind Torvund: Transporting Rituals
Dette er en 4-kanals lydinstallasjon med videofremvisning. Med en varighet på 25 minutter, vil den vises som en loop i løpet av utstillingstiden. På skjermen ser vi to musikere som har på seg virkelige hjortemasker. De spiller på strenger som er festet til trær i skogen. Lyden fra filmen kommer hovedsaklig fra to høyttalere som er bak lerretet, men det er også plassert to høyttalere foran skjermen; disse har de samme hjortemaskene som musikerne i filmen. «Hjortehøyttalerne» er for det meste stille, men fra tid til annet kommer det utbrudd av hjortelyder blandet med melodiene fra filmen – det er som om karakterene i filmen transporterer disse frasene til maskene i rommet.

Mer om Øyvind TorvundKontaktinformasjon:

Jøran Rudi, daglig leder NOTAM, Mobil: 994 539 38. E-post: joranru@notam02.no

Gunhild Varvin, kommunikasjonsrådgiver Henie Onstad Kunstsenter. Mobil: 402 175 73. E-post: gunhild.varvin@hok.no