Kontrolloppgave til Tutorial 13: Movie Sequencing

I denne øvelsen skal vi lære hvordan vi kan bygge grensesnitt med menyer og bruke objektet rslider, samt hvordan store mengder informasjon kan lastes inn automatisk når du åpner en patch. Vi kommer også til å se noen eksempler på utvidet styring av video.

Start med å åpne den tilhørende øvelsespatchen «13mMovieSequencing» og gå gjennom Tutorial 13: Movie Sequencing. Om det er noen punkter du er usikker på, gå tilbake og repeterdet som er uklart. Om det er et objekt du ikke er helt sikker på, les referansen eller hjelpefilen til objektet.

Forelesning 3-2

Gå igjennom de ulike delene av patchen og vær sikker på at du skjønner hvordan alle delene fungerer. Når alt er klart, gå videre til oppgaven.

Oppgave 13

 

  1. Lag en patch som inneholder en meny.
  2. Når patchen åpnes skal alle filnavnene fra mappen /Applications/Max5/examples/sounds/ lastes inn i menyen (mappen sounds ligger altså under samme mappe som programmet).
  3. Patchen skal begynne med å vise det fjerde filnavnet i rekken av filnavn som ligger i menyen.
  4. Kopier «meny»-objektet slik at du har to identiske menyer.
  5. Koble et «rslider»-objekt til de to menyene slik at du kan styre direkte fra «rslider»-objektet hvilke filnavn fra menyene som er valgt.

Viktige nye objekter:

umenu rslider loadbang screensize
umenu rslider loadbang screen